Š.g. janvāra sēdē Attīstības padome izskatīja un apstiprināja Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas sagatavoto nolikumu par SAM 5.1.1. aktivitātes “Viedās pašvaldības” projektu ideju priekšatlases procesa organizēšanu Vidzemē, nosakot projektu ideju iesniegšanas termiņu līdz 2024. gada 15. aprīlim.

Vidzemes plānošanas reģiona administrācija nolēmusi izstrādāt nolikumu, lai pašvaldībām Vidzemē būtu skaidri projektu ideju priekšatlases kritēriji. Līdz ar projekta idejas aprakstu un finanšu aprēķiniem, priekšatlasē kopā ar pieteikumu jāiesniedz arī Latvijas Zinātnes padomes atzinums, kas apliecina, ka pašvaldības ideja vērtējama kā Latvijas mēroga inovācija. Tālākajā projektu ideju atlasē šis būs viens no pamatkritērijiem, tāpēc pašvaldības jau laicīgi aicinātas pārliecināties, ka iecerētajai projekta idejai ir inovācijas potenciāls.

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. –2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.4. pasākuma “Viedās pašvaldības” nosacījumi paredz, ka katrā plānošanas reģionā, tostarp arī Vidzemes plānošanas reģionā, jāveic projektu ideju priekšatlase un projektu ideju saraksts jāiekļauj attīstības programmā, kā arī par projektu idejām jāsaņem Latvijas Zinātnes padomes un  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pozitīvs atzinums. Projektu iesniegumu gala atlasi visos plānošanas reģionos organizēs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Projektu ideju priekšatlases izvērtēšana Vidzemes plānošanas reģionā noslēgsies 2024. gada 30. aprīlī. 

Kā iepriekš VARAM informēja – aktivitātes ietvaros tiks sniegts atbalsts pašvaldībām projektu realizēšanai jomās, kas tieši saistītas ar normatīvajos aktos noteikto autonomu funkciju īstenošanu, lai pašvaldību stiprinātu kā inovāciju ieviesēju jaunu produktu attīstībai Latvijā, kā arī nodrošinātu arvien jaunus veidus pakalpojumu nodrošināšanā, t.sk. ieviestu viedus risinājumus nepieciešamās infrastruktūras attīstīšanā.

Kopējais pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums Vidzemes reģionā ir 3 105 900 eiro.

Papildus šim jautājumam attīstības padome tika informēta par pieejamo finansējumu un aktualitātēm SAM 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” ietvaros. Pasākuma īstenošanas noteikumu projekts izskatīts un  Ministru Kabinetā apstiprināts š.g. 16. janvārī.

Attīstības padome vienojās organizēt atsevišķu sēdi, lai apspriestu potenciāli iesniedzamās projektu idejas, kas veicinātu reģiona kopējo attīstību. Vienlaikus attīstības padome pauda bažas par šobrīd spēkā esošo normatīvo regulējumu un termina “mērķorientēta infrastruktūra” skaidru, nepārprotamu un juridiski korektu interpretāciju, kas vēl nesen ietekmējusi vairāku pašvaldību darbu un reputāciju.

Pasākumā “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” atbalstāmās darbības paredz komercdarbības publiskās infrastruktūras attīstību un pieejamību pilsētu funkcionālajās teritorijās, t.i. komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un ar to saistītās infrastruktūras attīstīšanu, teritorijas labiekārtošanu, ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšanu, industriālo pieslēgumu ierīkošanu un jaudas palielināšanu, inženiertehniskās sistēmas un iekārtas, kas uzkrāj vai ražo enerģiju no atjaunīgajiem energoresursiem.

Plānotā Eiropas Savienības fondu finansējuma sadale pašvaldībām notiks 3 atlases kārtās, no kurām pirmajā atlases kārtā paredzēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, kuras ietvaros tiks atbalstīti plānošanas reģionu attīstības programmās paredzētie projekti, kurus īsteno pilsētu funkcionālajās teritorijās un kuri ir paredzēti arī visu projektos iesaistīto pašvaldību attīstības programmās.

Pirmajā atlases kārtā Vidzemes plānošanas reģionam pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 8, 6 miljoni eiro un nacionālais līdzfinansējums ne mazāks kā 1,5 miljoni eiro.

Savukārt nākamajās divās kārtās paredzēta atklāta projektu iesniegumu atlase, t.i. tiks izsludināts pašvaldību projektu konkurss, kur 2. kārtā Vidzemes plānošanas reģionam būs pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 14,2 miljoni eiro un nacionālais līdzfinansējums ne mazāks, kā 2,5 miljoni eiro, bet 3. kārtā atsevišķa finansējuma daļa Vidzemei nav iedalīta – zināms vien kopējais paredzēts finansējuma apjoms, kas būs ne mazāks kā 32 miljoni eiro projektu īstenošanai visā Latvijā.
Attīstības padome sēdē apstiprināja arī Vidzemes plānošanas reģiona darba plānu 2024. gadam, kā arī deleģēja VPR administrācijas pārstāvi pārstāvēt Vidzemes plānošanas reģionu darbam VARAM iniciētajā projektu pieteikumu izvērtēšanas komisijā par valsts budžeta aizdevumiem pašvaldībām policijas infrastruktūras izveidei un uzlabošanai.

Jautājumiem par SAM 5.1.1. aktivitātēm – Ieva Kalniņa, Teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., t. +371 26533464

Jautājumiem par pārējiem Attīstības padomes sēdes jautājumiem – Guna Kalniņa-Priede, Administrācijas vadītāja, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., t. +371 29477997

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, galvenā komunikācijas speciāliste, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

VPR Logo LV Horizontals