Vidzemes plānošanas reģions varētu kļūt par vienu no Eiropas Savienības reģionālajām inovācijas ielejām bioekonomikas un pārtikas sistēmu jomā