MEŽA DIENAS 2023

Meza dienas logo

“MEŽA DIENAS 2023” Varakļānu novadā

Varakļānu novada pašvaldība, sadarbojoties ar Latvijas Pašvaldību savienību, īsteno projektu “Meža dienas 2023”, tā ietvaros Varakļānu novada iedzīvotāji un citi interesenti tika aicināti uz izglītojošu semināru Martas Bārbales parkā, kas notika 2023.gada 22.septembrī, kur novada iedzīvotājiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus, kā arī papildināt zināšanas par koku nozīmi ainavā un mežu kopšanu, apsaimniekošanu.

Projekta ietvaros tika izveidoti 3 bērnu rotaļu elementi un uzstādīts liekts apmeklētāju sols, kā arī iegādāti un iestādīti 12 lazdu un 18 ceriņu stādi. Par stādu izvēli domāts, godinot novada dzejnieci Martu Bārbali, kurai sevišķi mīļi bijuši tieši ceriņkrūmi. "Meža dienu 2023" ietvaros visi kopā svinējām arī Martas Bārbales grāmatas "Pie loga putna spārns" atvēršanas svētkus.

Lai jaunais guvums priecē visus novada iedzīvotājus un ciemiņus!

Foto: Aina Jaunzeme

20230922 1 

20230922 15 

20230922 151 

20230922 1512 

20230922 15124 

Informāciju sagatavoja: Līna Nagle