ESF+ programmas

MAZNODROŠINĀTĀ IZZIŅAS, AR KURĀM IR TIESĪBAS SAŅEMT PROGRAMMU ATBALSTU

Pašvaldību sociālie dienesti ir aicināti izsniegtajās izziņās maznodrošinātām mājsaimniecībām (kurās ienākumi nepārsniedz 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro), kurām spēkā stāšanās sākuma datums ir š.g. 1. jūnijs, veikt norādi/ atzīmi "Mājsaimniecība atbilst ESF+ Programmas atbalsta saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar 21.06.2022. Ministru kabineta noteikumu Nr. 381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gadam īstenošanas noteikumi" 4.1.3. apakšpunktu".

Līdz šim izsniegtajās izziņās maznodrošinātām mājsaimniecībām (kurās ienākumi nepārsniedz 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro) bija norāde/ atzīme uz 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 727.

Neatkarīgi uz kādu Ministru kabineta noteikumu numuru ir norāde maznodrošinātā izziņā - tā norāda uz tiesībām saņemt atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas noslēgumā vai ESF+ programmu uzsākot.

ESF+ paku izdales nosacījumi tabulā

Ceļš līdz ES atbalsta pakām