Varakļānu novadam izstrādāta jauna vizuālā identitāte

Varaklani logotips ar devizi RGBGaišiem būt un varēt!

Varaklani logotips ar devizi RGBTā skan jaunā Varakļānu pilsētas / novada devīze, kas kopā ar Varakļānu novada vizuālās identitātes pamatelementiem vienbalsīgi tika apstiprināta Varakļānu novada domes 2023.gada 26.janvāra sēdē.

Idejas autors par vienotas pilsētas / novada vizuālās identitātes izstrādi ir Varakļānu novada domes deputāts Viktors Vilkaušs. Lai skaidri definētu Varakļānu zīmola galvenās vērtības un radītu bāzi konsekventai vizuālajai komunikācijai, 2022.gadā tika izveidota darba grupa. Tās sastāvā bija Varakļānu novada domes deputāts Viktors Vilkaušs, Varakļānu novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līna Nagle un Varakļānu novada uzņēmēja ar ilggadēju pieredzi zīmola vadībā – Anete Urka. Ar līgumsaistībām par zīmola vizuālo pamatelementu izstrādātāju tika apstiprināts uzņēmums SIA “STARIS” , kuru vizuālās identitātes projektā pārstāvēja Māris Staris. Viņa virsvadībā ir izstrādāti tādu Latvijā pazīstamu zīmolu vizuālās identitātes kā Origo, Amber Beverage Group, Abavas, Linstow Baltic, Aerodium, u.c.

Lai identificētu pilsētas / novada iedzīvotājiem būtiskākās vērtības un apkopotu vīzijas par novada attīstību, tika organizētas intervijas ar dažādām iedzīvotāju grupām (uzņēmēji, jaunieši, kultūras darbinieki, sabiedriskie aktīvisti).

Varakļānu identitātes vizuālā sistēma radīta ar mērķi dizainā paust Varakļānu vērtības un attīstības virzienus, radot un veidojot pievilcīgu, pārdomātu un vienotu Varakļānu pilsētas / novada komunikāciju.

Jaunizveidotā devīze – gaišiem būt un varēt – ir apliecinājums Varakļānu pilsētas un novada cilvēku spējām, gribai un ambīcijām, kas pierādītas darbos un sasniegumos. Jaunā logotipa pamatā ir ideja par Varakļānu ģeogrāfisko novietojumu trīs nozīmīgu ceļu krustpunktā (Madona, Rēzekne, Jēkabpils). Līdztekus veiksmīgajam novietojumam Varakļānu vārds ir ierakstīts vēstures lappusēs ar gaišu, izglītotu dažādu profesiju izcilnieku darbību novadā un ārpus tā. Logotipa grafiskā daļa ataino ideju par Varakļānu stratēģiski izdevīgo atrašanās vietu, vienlaikus no V burtiem veidojot starus, kas izplatās no Varakļānu centra, simbolizējot varakļāniešu labo darbu un talantu starojumu.

Logotipā iekļautas divas krāsas (vara krāsa un aramzemes / maizes brūnā krāsa), tā simbolizējot novada un iedzīvotāju vērtības, sasniegumu mirdzumu un vēsturisko mantojumu, kā arī novada zemes spēku un auglību.

Lai noritētu veiksmīga jaunās devīzes un zīmola iedzīvināšana novada ikdienā, Varakļānu novada pašvaldība ir izstrādājusi vizuālās identitātes lietošanas standartus un noteikumus.

Saite uz visiem grafiskajiem elementiem:
https://www.varaklani.lv/vizuala-identitate