PAZIŅOJUMS

PAZIŅOJUMS

par apsaimniekošanas maksas noteikšanu

          Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošajām dzīvojamajām telpām un Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA apsaimniekotajām dzīvojamājām telpām tiek noteikta apsaimniekošanas maksa (neiekļaujot īres maksas daļu), ko piemēros no 2023.gada 1. janvāra.

            Saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.10.2022. sēdes lēmumu Nr. 14.21.”Par apsaimniekošanas maksas saskaņošanu” apsaimniekošanas maksa piemērojama pakalpojuma saņēmējam normatīvo aktu noteiktajā kārtībā atbilstoši dzīvojamās telpas mājas adresei noteiktajā apmērā, kas apskatāms ŠEIT

Pašvaldības piederošo dzīvojamo telpu īrnieki un dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar tāmi, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu vēršoties Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA adresē: Rīgas iela 13, Varakļāni pirmajā stāvā vai rakstot uz e-pasts: dzku@varaklani.lv

tālrunis: 26499918 (Inese)