Par stipendijām Varakļānu vidusskolas 9.-12. klases izglītojamajiem

 No 2022. gada 1.septemra Varakļānu vidusskolas 9.-12. klašu izglītojamajiem tiek piešķirtas stipendijas.

Stipendijas tiks piešķirtas ar mērķi, lai veicinātu augstāku mācību rezultātu sasniegšanu ikdienas darbā, motivētu skolēnu piedalīšanos dažādu līmeņu konkursos un olimpiādēs, popularizējot Varakļānu vidusskolu un novadu kopumā. Motivētu izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus, veicinātu izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai, kā arī citu novadu skolēnu ieinteresēšana mācībām Varakļānu vidusskolā.

Stipendijas izglītojamajam tiks izmaksātas vienu reizi mēnesī saskaņā ar nolikumu, semestra stipendijas tiks piešķirtas I, II semestrī 9.,10.,11., 12. klases izglītojamajam:

ü EUR 20,00 mēnesī, ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 6,00 līdz 7, 49 ballēm;

ü EUR 35,00 mēnesī, ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 7,50 līdz 8,49 ballēm;

ü EUR 50,00 mēnesī, ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 8,50 līdz 10,00 ballēm;

Uz vienreizēju stipendiju līdz 50,00 EUR varēs pretendēt Varakļānu vidusskolas izglītojamie, kuri guvuši nozīmīgus panākumus novada, reģiona vai valsts mērogā.

Nolikums