"Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība" laika posmā no 2020.gada vasaras līdz 2021.gada rudenim ir realizējusi ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības projektu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma:19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības atratēģiju” aktivitāte:19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

            Projekta attiecināmās izmaksas 14000,00 EUR , kur publiskai finansējums 12600,00 EUR (atbalsta intensitāte 90%) un Varakļānu novada pašvaldības lidzfinansējums 1400,00 EUR (atbalsta intensitāte 10%)

            Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas otrā stāva telpās (82,2 m2) izremontēta mūsdienīga, darba specifiki atbilstoša amatniecības darbnīca. Veikta vienkāršotā būvniecība: apvienotas telpas, ievilkts ūdens vads un kanalizācija, atjaunota grīda, iekārti jauni griesti, atjaunota elektropadeve un elektroinstalācijas. Būvdarbus veica SIA “Austrumu Būvnieks”. Iekārtotas darba, materiālu uzglabāšanas un atpūtas telpas.

Relize darbnicai sm