PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS ANKETAS APKOPOJUMA REZULTĀTI