vidzeme1

18. augustā Varakļānu pils muižā norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona tradicionālā pasākuma - Vidzemnieku dārza svētku - 10 gadu jubileja. Šogad tika godināti astoņi veiksmīgi uzņēmēji.

Varakļānu novada pašvaldība nominācijā "Eksportspēja" izvirzīja un sveica SIA "Biocore Ltd", kas attīsta palešu dēļu ražošanu degradētā teritorijā Murmastienes pagasta Inčārniekos.

Lepojamies!

Vidzeme2