Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana 2021.gada 11.septembra Varakļānu domes vēlēšanām

Atbilstoši Varakļānu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 2021.gada 12.jūlija lēmumam „Par darba laika noteikšanu deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai 2021.gada 11.septembra pašvaldību vēlēšanām” (protokols Nr.1,1), laika periodam no 2021.gada 19.jūlija līdz 28.jūlijam noteikts šāds Varakļānu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas darba laiks deputātu kandidātu sarakstu 2021.gada 11.septembra pašvaldību vēlēšanām pieņemšanai:

2021.gada 20.jūlijā no plkst. 10.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties;

2021.gada 22.jūlijā no plkst. 10.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties;

2021.gada 27.jūlija no plkst. 10.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties;

2021.gada 28.jūlijā no plkst. 10.00 līdz 18.00;

pārējās dienās, kad nav noteikts laiks deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai, deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas periodā no 2021.gada 19.jūlija līdz 2021.gada 28.jūlijam ir iespējama iepriekš atsevišķi vienojoties ar pašvaldības vēlēšanu komisiju par citu saraksta iesniegšanas laiku.

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana notiks Varakļānu novada pašvaldības vēlēšanu komisijā pēc adreses: Rīgas iela13, Varakļānos, iepriekš noteiktajā vēlēšanu komisijas darba laikā pēc iepriekšējas pieteikšanās vai laikā, par kuru atsevišķi vienojas un piesakās iepriekš.

Deputātu kandidātu sarakstam un tam pievienojamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas deputātu kandidātu sarakstu gatavošanas lietojumprogrammu 2021.gada pašvaldību vēlēšanām. Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas (vai arī elektroniski parakstītas) izdrukas no lietojumprogrammas) un elektroniskā formā - lietojumprogrammā.

Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir Varakļānu novada pašvaldības vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja parakstītu un personīgi iesniegtu vai elektroniski iesūtītu elektroniski parakstītu iesniegumu.

Drošības naudas apmērs -EUR 225,00.

Vēlēšanu komisijas rekvizīti drošības naudas iemaksai:

Varakļānu novada pašvaldība, reģ. Nr.90000054750

"Swedbank" AS, kods HABALV22

konts Nr. LV26HABA0551025043009

Informācijā saņēmējam obligāti jānorāda šāda informācija: Drošības nauda vēlēšanu komisijai par (nosaukums) kandidātu saraksta iesniegšanu

Iepriekšminētā informācija ir pieejama arī Varakļānu novada pašvaldības mājaslapā: www.varaklani.lv. Instrukcija pieejama CVK mājas lapā: www.cvk.lv.

A.Ščucka,

Varakļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja