Pagaidu administrācija

2021.gada 1.jūlijā darbu Varakļānu novada pašvaldībā uzsāka pagaidu administrācija, kas, atbilstoši “Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu likumam” vadīs Varakļānu novada pašvaldības darbu līdz jaunievēlētās Varakļānu novada domes pirmajai sēdei.

Sēdes laikā tika pieņemts pagaidu nolikums un spriests par situācijas izvērtējumu, lai risinātu aktuālos jautājumus.

Pagaidu administrācijas darbu vada pagaidu administrācijas vadītājs Māris Justs, pagaidu administrācijas locekļi: Gunārs Puntužs, Anita Saleniece, Dina Inķēna, Janīna Grudule, Jānis Erels, Gunārs Gabrišs, Nauris Lazda, Austris Kokars.

Pagaidu administrācija pildīs normatīvajos aktos paredzētās vietējās pašvaldības domes funkcijas un nodrošinās pašvaldības institūciju darba nepārtrauktību, kā arī finansiālo un saimniecisko darbību.