MURMASTIENES BIBLIOTĒKA

laikā no 9.11.-6.12.2020.g. darbu organizē atbilstoši norādījumiem normatīvajā dokumentā

,,IETEIKUMI PUBLISKAJĀM BIBLIOTĒKĀM PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAI

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS APSTĀKĻOS VĪRUSA COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI”

10.11.2020.

Sagatavotājs: Kultūras ministrija un LNB Bibliotēku attīstības centrs

6. novembrī tika izsludināta ārkārtas situācija visā valsts teritorijā un apstiprināti jauni COVID-19 izplatības ierobežojumi kultūras nozarē (arī bibliotēku jomā).

Bibliotēkām, atsakoties no pasākumu organizēšanas, jāņem vērā šādi ieteikumi:

PAKALPOJUMU SNIEGŠANA KLĀTIENĒ

 • No 9. novembra līdz 6. decembrim tiek atcelti un aizliegti visi klātienes publiskie kultūras pasākumi, tajā skaitā valsts svētku atzīmēšanai plānotie.
 • Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs.
 • Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.
 • Bibliotēkas apmeklētāji tiek aicināti bibliotēkas telpās uzturēties ne ilgāk par 30 minūtēm.
 • Lai lasītāji no dažādām mājsaimniecībām neuzkavētos bibliotēku telpās, bibliotēku lasītavas lasītājiem ir slēgtas.
 • Jānovērš situācijas, kas ļauj cilvēkiem cieši pulcēties, piemēram, izmantojot mēbeles, jāierīko vienvirziena plūsma cilvēku kustībai.
 • Vienlaikus bibliotēkā atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra.
 • Vienam apmeklētājam jānodrošina vismaz 10 m2 no apmeklētājiem pieejamās telpu platības (katrā telpā, kur uzturas bibliotēkas apmeklētāji).
 • Apmeklētājiem jānodrošina publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties bibliotēkā.
 • Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi jāievieto “karantīnā” uz 72 stundām.
 • Ja bibliotēka sniedz apmeklētājiem iespēju izmantot datorus lietišķās informācijas ieguvei, darbstacijas pēc katras lietošanas reizes jādezinficē, lietojot vienreiz lietojamos cimdus.