SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” pārdod atklātā izsolē ultrasonoskopijas iekārtu Philips EnVisor.
Izsoles objekts ir 2008.gadā ražota ultrasonoskopijas iekārta Philips EnVisor.
Izsoles sākumcena tiek noteikta 2900 euro;
Izsole notiks 2020.gada 26.novembrī plkst.13:30 Varakļānu veselības aprūpes centrā Pils ielā 25a, Varakļānos.

Pielikums