Īstenots projekts „Varakļānu novada grants ceļu pārbūve”

          Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „ Varakļānu novada grants ceļu pārbūve”. Projekta Nr. 19-05-A00702-000033.

Projekta ietvaros ir veikta Varakļānu pagasta ceļa Šķēles- Stirniene ( 1,78 km) un Murmastienes pagasta ceļu: Sārnas- Lielstrodi- Varakļāni (2,32 km), Murmastiene- Silagals ( 3,01 km), Karolīna – Inčārnieki ( 0,72 km) pārbūvi. Pārbūvējamie ceļu posmi tika noteikti pēc pašvaldības izstrādātiem kritērijiem, kur par svarīgākajiem faktoriem tika ņemts vērā dati par ceļu un ceļam piegulošo teritoriju.

Projekts tika īstenots ar mērķi uzlabot Varakļānu novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem.

Projektā ceļu pārbūvi veica SIA ”Rubate” un SIA “Krustpils”, visu minēto ceļu būvuzraudzību nodrošināja SIA “RoadLat ”, autoruzraudzību SIA “Projekts EAE”.

            Projekta kopējās izmaksas ir 930 070,96 euro ( ieskaitot PVN), attiecināmās izmaksas 911 111,11 euro, publiskais finansējums 820 000 euro.

logo nap

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests