07945 Mistisko grafienu pastaiga

Ziedu kompozīciju konkurss ir viens no iecienītākajiem pasākumiem Varakļanu pilsētas svētkos. Kompozīcijas aplūko pilsētiņas iedzīvotāji un viesi vēlā vakara stundās un dienas gaismā. Šogad konkursam tika pieteikti 13 darbi, tos vērtēja domes deputāti.

1. vieta tika piešķirta Novada muzeja kompozīcijai " Mistisko grāfieņu pastaiga"

2. vieta - jauniešu centra "Aplis" veidotajai kompozīcijai "Ko ssiV"

3. vieta Alvim Grudulam par kompozīciju "Vecās slimnīcas GAISMAS KALNS"

Pateicības un balvas saņēma visi kompozīciju veidotāji:

"Mēness apdārzs" - radošā apvienība "Kaimiņi"

"LAIMAS slotiņa" - Varakļānu KN SDK " Dardedze"

"Latgaļu sēta" - b-ba "Pieaugušo attīstības projekts"

"Gājputni" - kafejnīca "Grāmatnīca"

"Gaismas torņos" - VAKS

"Romantika" - Varakļānu KN

"Naksnīgā veldze" - PII "Sprīdītis"

"Krāsainie sapņi" - Veselības aprūpes centrs

"Gaismas veldzējums" - Kristiāna Latkovska, Agnese Poļaka

"Taureņu balle" - Sociālais dienests

Varakļānu pilsētas svētku organizatori un novada dome pateicas visiem kompozīciju veidotājiem un izsaka pārliecību, ka arī nākošgad ziedu kompozīcijas tik pat skaisti izdaiļos mūsu pilsētiņu.

07936 Latgalu seta07943 Vecas slimnicas Gaismas kalns07946 Ko ssiV07950 Krasainie sapni07968 Naksniga veldze07970 Meness apdarzs07973 Gajputni07978 Laimas slotina07979 Gaisma tornos07980 Romantika