Barkavas draudzē

Vecumnieku kapos – 20.jūnijā plkst. 12.00

Trizelnieku kapos – 20.jūnijā plkst. 13.00

Krīvbērzes kapos – 27.jūnijā plkst. 12.00, sv.Mise kapličā un kapusvētki

Cauņu kapos – 25.jūlijā plkst. 12.00

Barkavas kapos – 1.augustā plkst. 11.00, sv. Mise Barkavas baznīcā un kapusvētki

Muižas kapos – 1.augustā plkst. 15.00

Stirnienes draudzē

Kapinieku kapos – 6.jūnijā plkst. 12.00

Teilānu kapos – 13.jūnijā plkst. 12.00 sv.Mise kapličā un kapusvētki

Stirnienes kapos – 18.jūlijā plkst. 10.30, sv. Mise baznīcā un kapusvētki

Varakļānu draudzē

Dekšāru kapos – 6.jūnijā plkst.14.00

Eleonoras-Ikaunieku kapos – 20.jūnijā plkst.14.00

L. Strodu kapos – 27.jūnijā plkst. 14.00

Sīļukalna kapos – 4.jūliijā plkst. 14.00

Šķēļu kapos – 11.jūlijā plkst.14.00

Klušu kapos – 11.jūlijā plkst. 15.30

Ļodānu kapos – 1.augustā plkst. 14.00

Asnīnes kapos – 1.augustā plkst. 15.30

Sila kapos – 8.augustā plkst. 14.00

Kapu pieminekļu svētīšana Varakļānu kapos 21.augustā plkst. 15.00-16.00

Varakļānu kapos – 22.augustā plkst. 16.00, sv. Mise Varakļānu katoļu baznīcā plkst. 14.00