Pakalpojuma nosaukums:

Pašvaldības piederošo zemesgabalu iznomāšana.

Pakalpojuma īss apraksts:

Pamatojoties uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, ar Varakļānu novada domes sēdes lēmumiem tiek iznomāti pašvaldībai piederoši zemesgabali.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Iesniegt rakstisku iesniegumu:

  • Fiziskai personai iesniegums, kurā noradīts vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, kontakttālrunis, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laika plānotā darbība.
  • Juridiskai personai iesniegums, kurā noradīts juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laika plānotā darbība.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Ja iznomā apbūvētu zemesgabalu – dokumentus, kas apliecina personas īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm), vai dokumentus, kas apliecina personas lietojuma tiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikumā, klātienē

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

  • 06.2005. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums
  • 10.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”.
  • 06.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Saskaņā ar normatīviem aktiem.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

  • Klātienē – Varakļānu novada pašvaldība, Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā
  • Pa e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?

Varakļānu novada pašvaldības zemes lietu speciālistiem tālr. 27790023, 27790016; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

PIELIKUMS

Fiziskas personas iesniegums

Juridiskas personas iesniegums