Pakalpojuma nosaukums:

Fizisko un juridisko personu iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu noformēšana un saņemšana.

Pakalpojuma īss apraksts:

Varakļānu novada pašvaldībā var iesniegt pašvaldībai adresēto iesniegumu. Iesniegumu var aizpildīt klātiene Varakļānu novada pašvaldībā, kā arī iesniegt jau aizpildīto veidlapu, klātienē, pa pastu, vai elektroniski.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

 • Jāaizpilda iesniegums. Saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu, aizpildītā iesniegumā noteikti jāietver dokumenta autors, dokumenta datums un paraksts.
 • Pievienot nepieciešamos dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus (pievienojamo dokumentu klāsts atkarīgs no jautājuma būtības).

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesnieguma veidlapa pielikumā un klātienē, iesniegums var būt brīvas formās.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

 • 28.09.2010. MK noteikumi Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”,
 • 27.09.2007. LR  likums „Iesniegumu likums”,
 • 25.10.2001. Administratīvā procesa likums
 • 31.10.2002. Elektronisko dokumentu likums
 • 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.473 Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām
 • Varakļānu novada pašvaldības 21.12.2017. apstiprinātā “Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Varakļānu novada pašvaldībā”

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Bezmaksas pakalpojums.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

 • Klātienē, Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā
 • pa pastu Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV 4838.
 • Elektroniski Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu? 

Varakļānu novada pašvaldību t. 64860840, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

PIELIKUMS

Iesniegums