Avīze ,,Varakļōnīts''

Avīze ,,Varakļōnīts''

Varakļōnīts. JŪNIJS, Nr. 6 (263), 2016

28.06.2016

Varaklani_06_2016Šajā numurā lasiet:

» Muzeju nakts 2016
» Varakļānu novada svētki
» M + M = Milestiba
» Paveiktais mācību jomā 2015./2016. m.g. Varakļānu vidusskolā
» Ceļš uz ZZ čempionātu
» Pavasaris Murmastienē
» Sociālā aprūpe mājās – pakalpojums, no kura nav jābaidās
» Mobilo telefonu lietotājiem
» „Dragoon Ride II”

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. MAIJS, Nr. 5 (262), 2016

08.06.2016

Varaklani_01_2016Šajā numurā lasiet:

» Latvijai Būt Zaļai, Talka Varakļānu estrādē
» Sakopjam sv. Viktora kapelas apkārtni
» Ar šodienas pieskārienu
» ARHITEKTAM VINČENCO MACOTI – 260
» „Spēka zīmes” Varakļānu pilī
» Maija dziedājumi Murmastienē-2016
» 4. maija svētki Varakļānos
» Ladužos
» “Skola ir vienīgā vieta uz pasaules, kurā gaišais atmiņu zvans vieno paaudzes un skan cauri laikam un mūsu sir dīm”

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. APRĪLIS, Nr. 4 (261), 2016

03.05.2016

Varaklani_01_2016Šajā numurā lasiet:

» Zemkopības ministra vizīte Murmastienes pagasta zemnieku saimniecībā „Sābri”
» Aktualitātes 2016. gada maksājumu sezonā
» Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jautājumiem
» Madonas apriņķa dejotāji pulcējas Varakļānos
» Jauns ražošanas uzņēmums Varakļānos
» Pavasaris Murmastienē
» Teātra dienas mazajiem
» „Zied tulpes… un sieviete smaidot caur dzīvi iet…”
» Konkurss VARAKĻĀNU „Cālis 2016”

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. MARTS, Nr. 3 (260), 2016

29.03.2016

Varaklani_01_2016Šajā numurā lasiet:

» VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
» Obligātā suņu apzīmēšana un reģistrēšana
» Ja mīli sauli, dzīvi, pavasari
»Kā Ēnu dienā šogad veicās Varakļānu vidusskolas skolēniem?
» Dalīsim visu uz pusēm…
» Digitālās ērģeles Varakļānu Romas katoļu baznīcas kora telpā
» Teic, Laimiņa, manu darbu
» Labākās atmiņas
» NEPIEĻAUSIM, LAI GAVĒŅA LAIKS PAIETU TUKŠĀ!

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. FEBRUĀRIS, Nr. 2 (259), 2016

02.03.2016

Varaklani_01_2016Šajā numurā lasiet:

» Dziesma ir mūsu dzīvība
» 100 dienas skolā
» Aktualitātes lauku uzņēmējiem
»Viens ziemas brīnuma uzburts mirklis
» Latvijas labākais pludmales futbolists
» Barikādēm – 25
» Medus vīriņš
» Līnijdejotāju karnevāls
» Skolas gados gūtās atziņas – ceļamaize dzīvei

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. JANVĀRIS, Nr. 1 (258), 2016

03.02.2016

Varaklani_01_2016Šajā numurā lasiet:

» Mana sirds ir mūžam jauna
» Izmaiņas sociālajā jomā 2016. gadā
» Palielinās atbalstu vistrūcīgākajiem cilvēkiem
» Atskatoties uz jaunības dienām
» Ziemassvētki – brīnumu laiks
» VESELĪBAS TAKA
» Kas jauns Varakļānu bibliotēkā?
» Varakļānu VPVKAC
» Stirnienes pamatskolā

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. DECEMBRIS, Nr. 11 (257), 2015

14.01.2016

Varaklani_12_2015Šajā numurā lasiet:

» Ziemassvētku gaidās
» Gads godam aizvadīts
» „Gatavosimies ZIEMASSVĒTKIEM!
» Velta Kalvāne 1933.17.06.- 2015.19.11.
» Lai mūsu zeme ir svētums!
» Stirniene ir mana lielā mīlestība
» Prāvestam Vaclavam Erelam – 100
» Mana mīlestība – Varaklanu vidusskola
» NOVEMBRIS KULTŪRĀ

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Kļūdu labojums:
8.lpp. raksta “Lai mūsu zeme ir svētums!” 3.slejā Raiņa dzejas rindas beigas jālasa – “var i pasauls ēku”.
18.lpp. informācijā par mūžībā aizgājušajiem -Murmastienes pagastā – Valentīna Rita Siksaliete

Varakļōnīts. NOVEMBRIS, Nr. 10 (256), 2015

02.12.2015

Varaklani_10_2015Šajā numurā lasiet:

» Aktuāla informācija lauksaimniekiem
» Nekad nepāriet ilgas pēc Latvijas
» „Skaistums slēpjas tā cilvēka acīs, kas to vēro”
» Mēs dzīvojam ar atmiņām, mēs dzīvojam atmiņās…
» Spokošanās bibliotēkā
» Varakļānu novada sakoptākā sēta 2015
» Varakļānu sporta svētki
» Leģendu nakts 2015
» Slavas virsotnē

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. OKTOBRIS, Nr. 9 (255), 2015

29.10.2015

Varaklani_10_2015Šajā numurā lasiet:

» Priesterim 85
» Latgales dvēseles atspulgs albumā „Latgales sirdspuksti”
» Rudenim piestāv dzeja
» Senās godības atspulgs laikmetu griežos
» Starptautiskā veco ļaužu diena pansionātā „Varavīksne”
» Tēva diena PII „Sprīdītis”
» Kas ir vacums?
» Cik žēl, ka mēs esam tik maz, cik mēs esam…
» „Sprīdītī” ražas svētki!

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. SEPTEMBRIS, Nr. 8 (254), 2015

05.10.2015

Varaklani_09_2015Šajā numurā lasiet:

» Aktualitātes Varakļānu novada skolās 2015./2016. m.g.
» Mīlestībā uz dziesmu
» Ziedi Varakļāniem
» Muižnieku turnīrs Krāslavā
» Dabas draugu un gardēžu tūre
» „Pīlādžu” salidojumā
» Nelaime nenāk brēkdama
» Veselā miesā vesels gars…
» „Zaļās klases” fināls Abragciemā

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. AUGUSTS, Nr. 7 (253), 2015

02.09.2015

Varaklani_04_2015Šajā numurā lasiet:

» Lauksaimniecības aktualitātes
» Dekšāres pagastā bērni apgūst tradicionālo kultūru
» Tēlniecības prakse Varakļānu novadā
» Vasaras saulgriežu ieskandināšana Varakļānos
» Profesoru – tēva Leonarda un dēla Leonharda Latkovsku piemiņai
» Dziesmu un deju svētki skaņās un rakstos
» Lilijas, svētgleznas un Ērģeļnakts Stirnienē
» Pasateicam Dīvam par „Stērnīnes Dzīdūšajom dīnom 2015”!
» Sakoptākā sēta 2015

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.