Avīze ,,Varakļōnīts''

Varakļōnīts. JANVĀRIS, Nr. 1 (269), 2017

08.02.2017

Varaklani_01_2017Šajā numurā lasiet:

» Izmaiņas sociālajā jomā 2017. gadā
» I semestra rezultāti Varakļānu vidusskolā
» Dzimtsarakstu nodaļas informācija
» Ziemassvētku noskaņas Varakļānu vidusskolā
» Gadu mija Stirnienē
» Noslēdzies raibais 2016. gads
» Nodokļu likmes un cita svarīga informācija par nodokļiem 2017. gadā
» Gadu mijas pasākumi Varakļānos
» Došanas prieks

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. DECEMBRIS, Nr. 11 (268), 2016

09.01.2017

Varaklani_09_2016Šajā numurā lasiet:

» RAKSTOS MANA TĒVU ZEME
» Lāčplēša diena Varakļānos
» Godināti konkursa „Gada biškopis” laureāti
» Piedzīvot Ziemassvētkus…
» Dzīve pansionātā valsts svētku noskaņās
» Acis darba izbijās, rokas darba nebijās
» Talants mums līdzās
» Par Trešās atmodas laiku un Pilsoņu kongresu
» SMU gadatirgus

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. NOVEMBRIS, Nr. 10 (267), 2016

05.12.2016

Varaklani_09_2016Šajā numurā lasiet:

» Par Leģendu nakti un literātu tikšanos
» Akcija „Gulbju lidojums”
» Labo darbu nedēļā palīdzam katehētei, klostermāsai Tekliņai jeb Teklai Vanagai
» Krievu valodas pēcpusdiena
» Cik daudz zinām par pastu?
» Teātra diena Varakļānu vidusskolā
» Murmastienes pamatskola svin 50 gadu jubileju
» Mūzikai – 25, mākslai – 20
» Konkursa „Varakļānu novada sakoptākā sēta 2016” rezultāti

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. OKTORBRIS, Nr. 9 (266), 2016

04.11.2016

Varaklani_09_2016Šajā numurā lasiet:

» Mirklis pirms svētkiem
» Aktualitātes lauksaimniecībā
» Rudu, rudu rudenīti…
» Pilnveidos iespēju saņemt trūcīgā statusu
» Mana mazā, baltā pilsēta
» Ābolu drudzis
» Sporto bērni, sporto tēvi!
» Ražas nedēļa „Sprīdītī”
» Noslēgusies tūrisma akcija „Lubāna ezera noslēpumi 2016”

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. SEPTEMBRIS, Nr. 8 (265), 2016

28.09.2016

Varaklani_09_2016Šajā numurā lasiet:

» Rezultāti un aktualitātes Varakļānu vidusskolā
» „Aspazijas” apceļo Latviju
» Kā svētbrīdis
» Sadarbība ar kaimiņiem
» Mana pilsēta ziedos skan…
» MIRKLIS VARAKĻ ĀNOS
» Muižnieku turnīrs Gārsenē
» Varakļānu ugunsdzēsējiem – 120
» Ieskats Varakļānu ugunsdzēsēju biedrības vēsturē

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. AUGUSTS, Nr. 7 (264), 2016

24.08.2016

Varaklani_06_2016Šajā numurā lasiet:

» Ghetto Football komanda „Varakļāni” Eiropas čempioni ielu futbolā
» Fitnesa nodarbības jaunajām māmiņām
» Lubānas ezera noslēpumi 2016
» Par novada skolu 9. klašu absolventiem
» Darbi un svētki Stirnienē
» Lai senās amatu prasmes neizzustu
» Ar sveicieniem no Zalcburgas
» Stirnienes Dziedošās dienas 2016
» Sava ceļa gājējs

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. JŪNIJS, Nr. 6 (263), 2016

28.06.2016

Varaklani_06_2016Šajā numurā lasiet:

» Muzeju nakts 2016
» Varakļānu novada svētki
» M + M = Milestiba
» Paveiktais mācību jomā 2015./2016. m.g. Varakļānu vidusskolā
» Ceļš uz ZZ čempionātu
» Pavasaris Murmastienē
» Sociālā aprūpe mājās – pakalpojums, no kura nav jābaidās
» Mobilo telefonu lietotājiem
» „Dragoon Ride II”

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. MAIJS, Nr. 5 (262), 2016

08.06.2016

Varaklani_01_2016Šajā numurā lasiet:

» Latvijai Būt Zaļai, Talka Varakļānu estrādē
» Sakopjam sv. Viktora kapelas apkārtni
» Ar šodienas pieskārienu
» ARHITEKTAM VINČENCO MACOTI – 260
» „Spēka zīmes” Varakļānu pilī
» Maija dziedājumi Murmastienē-2016
» 4. maija svētki Varakļānos
» Ladužos
» “Skola ir vienīgā vieta uz pasaules, kurā gaišais atmiņu zvans vieno paaudzes un skan cauri laikam un mūsu sir dīm”

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. APRĪLIS, Nr. 4 (261), 2016

03.05.2016

Varaklani_01_2016Šajā numurā lasiet:

» Zemkopības ministra vizīte Murmastienes pagasta zemnieku saimniecībā „Sābri”
» Aktualitātes 2016. gada maksājumu sezonā
» Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jautājumiem
» Madonas apriņķa dejotāji pulcējas Varakļānos
» Jauns ražošanas uzņēmums Varakļānos
» Pavasaris Murmastienē
» Teātra dienas mazajiem
» „Zied tulpes… un sieviete smaidot caur dzīvi iet…”
» Konkurss VARAKĻĀNU „Cālis 2016”

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. MARTS, Nr. 3 (260), 2016

29.03.2016

Varaklani_01_2016Šajā numurā lasiet:

» VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
» Obligātā suņu apzīmēšana un reģistrēšana
» Ja mīli sauli, dzīvi, pavasari
»Kā Ēnu dienā šogad veicās Varakļānu vidusskolas skolēniem?
» Dalīsim visu uz pusēm…
» Digitālās ērģeles Varakļānu Romas katoļu baznīcas kora telpā
» Teic, Laimiņa, manu darbu
» Labākās atmiņas
» NEPIEĻAUSIM, LAI GAVĒŅA LAIKS PAIETU TUKŠĀ!

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.