Avīze ,,Varakļōnīts''

Varakļōnīts Nr.3, 2019.gada aprīlis

07.05.2019

Varaklonits_04_2019 

Šajā numurā:

Varakļānu amatierteātra pirmizrāde “Deviņsievu spēks”

Aktivitātes novada skolās

Mūsu vēsture: senioru vokālais ansamblis “Sidrablāses”

Laikrakstu lasiet šeit: Varakļōnīts_04_2019