Avīze ,,Varakļōnīts''

Avīze ,,Varakļōnīts''

Varakļōnīts. Janvāris, Nr: 1 (214), 2012

07.02.2012

Šajā numurā lasiet:

» Varakļānu novada deputāti vērtē padarīto
» Mēneša jubilārs – Valērija Solzemniece
» Dzīvokļu komunālā uzņēmuma informācija
» Iedzīvotāju viedokli izsaka Vija Eiduka
» Ziemassvētku laiks Stirnienē
» Tehniskās jaunrades diena Rēzeknē
» Skolēnu mācību uzņēmuma darbība
» Ārkārtas domes sēdē pieņem zināšanai Varakļānu „Dzīvokļu komunālā uzņēmuma” SIA Valdes locekļa Ilmāra Basankoviča sniegto atskaiti
» Jaunumi par projektiem
 
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Decembris, Nr: 11 (213), 2011

27.12.2011

Šajā numurā lasiet:

> Pārdomas uz gadu mijas sliekšņa

> Kas jādara, gaidot Ziemassvētkus

> Ārkārtas domes sēdē izskata SIA Varakļānu „DZKU” darbu

> Sociālo māju izveidošana Varakļānos

> Varakļānu vidusskolas skolēnu darbība decembrī

> Cilvēki, ar kuriem lepojamies

> Gada skolotāja 2011 – Rita Pelša

> Interesanti piedzīvojumi, aizraujošas arhitektūras pērles, noderīgs sadarbības turpinājums Turcijā

> Atskats uz padarīto un nākotnes ieceres „Latgaļu sātā”

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Novembris, Nr: 10 (212), 2011

13.12.2011

Šajā numurā lasiet:

> Domes deputāti izvirza gada izcilākos novada iedzīvotājus

> Lāčplēša dienas pasākumi: jaunsargi nodod svinīgo zvērestu, lāpu liesmās tiek godināti kritušie cīnītāji

> Problēmraksts – cik ilgi cilvēks var dzīvot bez ūdens?

> Murmastienes skolai 45

> Mācāmies taupīt enerģiju

> Lai skan Varakļānos! Dziedošie bērni

> Jaunieši rāda savu varēšanu Uzvara konkursā Sacenšas stāstnieki

> Lielie un mazie darbi jubilejas gadā novada muzejā

> Interesantu fakti par botāniķi Eduardu Lēmani Nekrologs Vladislavam Saleniekam

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Oktobris, Nr: 9 (211), 2011

13.12.2011

Šajā numurā lasiet:

> Kā Varakļānu novadā iedzīvotāji ir balsojuši 11. Saemas vēlēšanās

> Biedrība “Pieaugušo attīstības projekts” īstenojusi projektu “Baltais gulbis dodas debesīs”

> Teātra svētkos tiekas tuvāki un tālāki kaimiņi

> Uzdrīkstēties ir jauki

> Skolēnu un skolotāju aktivitātes Varakļānu vidusskolā

> Neaizmirstama mūzikas nedēļa Zalcburgā

> Baroka dienas un to vērtējums

> Stirnienes un Murmastienes skolas aktivitātes

> Viss par būvniecību, iespējas bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.