Avīze ,,Varakļōnīts''

Avīze ,,Varakļōnīts''

Varakļōnīts. Marts, Nr. 3 (227), 2013

04.04.2013

Varaklani_marts-page-001Šajā numurā lasiet:

» Gavēņa un Lieldienu laiks
» Izmaiņas likumdošanā
» Otrā mamma
» Mikotoksīnu ietekme lopkopībā
» Teātris palīdz gatavoties skolai
» Aizjoņojis vēl viens gads – 2012
» Idejas dzirkstele pārtop ugunskurā
» Noslēgusies Varakļānu novada vokālo ansambļu skate
» Sērsnu mēnesis Stirnienē
» Sieviete – līdere nominante no Varakļāniem
» Projektu nedēļa Varakļānu vidusskolā
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Februāris, Nr. 2 (226), 2013

04.03.2013

Varaklani_februaris-page-001Šajā numurā lasiet:

» Par koku ciršanu ārpus meža Varakļānu novada administratīvajā teritorijā
» Par Varakļānu novada 2013. gada budžetu
» Aktualitātes lauksaimniecībā
» Šoziem ARĪ KADIĶI ZIED
» Ziemas mozaīka
» Literārās jaunrades konkursa noslēgums Galēnos
» Tā nav aizraušanās – tas ir dzīvesveids
» Karnevāls Murmastienes pamatskolā
» Pašu spēkiem
» Murmastienes pamatskolas projekta „Murmastienei ir jābūt!”aktualitātes
» Par siltumu un ap to
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Janvāris, Nr. 1 (225), 2013

31.01.2013

Šajā numurā lasiet:

» Laika rats mūs visus jau iegriezis 2013. gada zīmē
» Skopais maksā divreiz
» Ja esi kādam vajadzīgs
» 2012. gads „SPRĪDĪTĪ”
» Katrs cilvēks meklē māju un drošības sajūtu
» Mūsu pirmais dzīves gads
» Bez pagātnes nav nākotnes, bet pa vidu esam mēs paši Murmastienē
» Gaismu jāmācās sakrāt pašam, – Pa stariņam un mirklim dienā
» Stirnienes strūklakas stāsti
» Atskatoties uz aizgājušo un domājot par nākotni
» Vietā, kur arī ZIEMĀ ZIED ZIEDI
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Novembris, Nr. 10 (223), 2012

03.12.2012

Šajā numurā lasiet:

» Darbs – visam pamats
» Labākā Latgalē
» Ekskursija
» Lai skan Varakļānos!
» Gita Palma
» Reģionālā konference „Esi informēts un ražo laukos”
» Loesje Varakļānos
» Varakļānos darbu sākusi zupas virtuve
» Kas grūti nāk, tas ilgi paliek
» Muzejam – 15
» Mums vienam otru nav aizmirst lemts…
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Oktobris, Nr. 9 (222), 2012

05.11.2012

Šajā numurā lasiet:

» Atbalstīsim savējos
» Mūsu simtgadnieki
» Noderīga informācija mājražotājiem
» Paaudžu taka Murmastienē
» Dzejas flešmops „Vēlos pateikt…”
» Dzejas diena Stirnienē
» Teic, kur lielums tavs, kas mūžu attaisno
» Brāļi Auzāni izveido jaunu muzikālu apvienību „Slavenais Jersikas orķestris”
» IEVAS sirds
» Lauku aktualitātes
 
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Septembris, Nr. 8 (221), 2012

01.10.2012

Šajā numurā lasiet:

» Skolas gads sācies
» Tiekas novada pedagogi
» Zelta kāzas Murmastienē
» Baltās zāles atklāšana Varakļānos
» DzKU informē
» Ziedi un mūzika Varakļānos
» Gada labākais ekonomikā
» Ekspedīcija „Gauja 2012”
» Stirnienes Dziedošās dienas 2012
» Zuzannai un Teklai – 100
 
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Jūnijs, Nr. 6 (219), 2012

02.07.2012

Šajā numurā lasiet:

» Projekts „Bērnu prieks”
» Konkursa „Varakļānu novada sakoptākā sēta 2012” nolikums
» Dzimtsarakstu nodaļa informē
» Dāvana māmiņai
» Muzeju nakts Varakļānu Novada muzejā
» Vienoti Dievā!
» Zupas virtuve Varakļānos
» Pasākums „Bērni bērniem”
» Dzelvērtei – 35
» Stirnienes pamatskolas direktori
 
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Maijs, Nr. 5 (218), 2012

30.05.2012

Šajā numurā lasiet:

» Varakļānu novada domes lēmumi
» Par iedzīvotāju sapulcēm
» Mātes diena Stirnienē
» Piedalāmies Lielajā talkā
» Darbīgie cilvēki Varakļānos
» Pārdomas par paveikto Varakļānu kultūras namā
» Vakars par skolas godu Varakļānu vidusskolā
» ZZ čempionāts
» Personības Stirnienē
 
 
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Aprīlis, Nr. 4 (217), 2012

02.05.2012

Šajā numurā lasiet:

» Par siltumapgādi Varakļānu daudzdzīvokļu mājās
» Aprīļa jubilāre Janīna Piziča
» Stirnienes skola no pirmsākumiem līdz 1949. gadam
» Sacenšas novada „Cāļi”
» Sacenšas topošie dzimtenes sargi
» Par Klusās Piektdienas traģisko notikumu
» Erudītu konkurss
» Garīgo dziesmu tradīciju kopēja Veronika Veipa
» Novada domes lēmumi
 
 
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Marts, Nr. 3 (216), 2012

30.03.2012

Šajā numurā lasiet:

» „Varakļōnīts” – pilngadnieks
» Avīzītes pirmsākumi pirmās redaktores Genovefas Melnes skatījumā
» Tautas nobalsošanas rezultāti Varakļānu novadā
» Vija Eiduka par siltuma maksājumiem un citām nebūšanām
» Jauniešu projekts „Mana istaba – tava istaba”
» Sociālie un medicīnas pakalpojumi Varakļānu veselības aprūpes centrā
» Jaunumi Stirnienes Tautas namā
» Novada skolēnu skatuves runas konkurss
» Projektu nedēļa Murmastienes pamatskolā
» „Sidrablāses” svin jubileju
» Varakļānu vidusskolas skolēni par Ēnu dienām
» Veiksmīgs starts

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Februāris, Nr: 2 (215), 2012

07.03.2012

Šajā numurā lasiet:

» Svinam Varakļānu pilsētas 84. gadadienu
» Sociālo prasmju attīstīšana, brīvā laika pavadīšanas iespējas Alternatīvās aprūpes centrā
» Pasaules Pretvēža diena
» Varakļānu novada pašvaldības budžets
» Pensionāru klubam „Pīlādzītis” – 10
» Aizraujoši dabas mirkļi Varakļānu novada muzejā
» Apbalvo policistus
» Robertam Mūkam veltītais jaunrades konkurss
» Tradicionālā RETRO balle Varakļānu vidusskolā
» Bibliotēkas ziņas
 
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.