28.09.2016

Varaklani_09_2016Šajā numurā lasiet:

» Rezultāti un aktualitātes Varakļānu vidusskolā
» „Aspazijas” apceļo Latviju
» Kā svētbrīdis
» Sadarbība ar kaimiņiem
» Mana pilsēta ziedos skan…
» MIRKLIS VARAKĻ ĀNOS
» Muižnieku turnīrs Gārsenē
» Varakļānu ugunsdzēsējiem – 120
» Ieskats Varakļānu ugunsdzēsēju biedrības vēsturē

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.