Varakļōnīts. APRĪLIS, Nr. 4 (261), 2016

03.05.2016

Varaklani_01_2016Šajā numurā lasiet:

» Zemkopības ministra vizīte Murmastienes pagasta zemnieku saimniecībā „Sābri”
» Aktualitātes 2016. gada maksājumu sezonā
» Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jautājumiem
» Madonas apriņķa dejotāji pulcējas Varakļānos
» Jauns ražošanas uzņēmums Varakļānos
» Pavasaris Murmastienē
» Teātra dienas mazajiem
» „Zied tulpes… un sieviete smaidot caur dzīvi iet…”
» Konkurss VARAKĻĀNU „Cālis 2016”

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.