Varakļōnīts. MARTS, Nr. 3 (260), 2016

29.03.2016

Varaklani_01_2016Šajā numurā lasiet:

» VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
» Obligātā suņu apzīmēšana un reģistrēšana
» Ja mīli sauli, dzīvi, pavasari
»Kā Ēnu dienā šogad veicās Varakļānu vidusskolas skolēniem?
» Dalīsim visu uz pusēm…
» Digitālās ērģeles Varakļānu Romas katoļu baznīcas kora telpā
» Teic, Laimiņa, manu darbu
» Labākās atmiņas
» NEPIEĻAUSIM, LAI GAVĒŅA LAIKS PAIETU TUKŠĀ!

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.