05.03.2014

Šajā numurā lasiet:

»Varakļānu miestam – 230
»Intervija par siltumu
»Izmaiņas AAL lietotāju apmācībās
»Labākais lauksaimniecības kooperatīvs
»Tautas balss un sāpe
»Mana mīlestība – Varakļāni
»Pirms 20 gadiem
»Tuvākie pasākumi Varakļānu novadā
»Par Varakļānu Novada muzeja aktualitātēm vecajā un jaunajā gadā

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.