19.09.2013

Varaklonits_09.13Šajā numurā lasiet:
» Jauno skolas gadu uzsākot Varakļānu novadā
»Augusta krusta ceļš
»Ziedi un mūzika Varakļānos
»Kad atmiņu debesis pār galvu jumjā …
»Bīskapa B. Sloskāna 120. jubilejas svinības Stirnienē
»Murmastienes Sporta spēles 2013
»Baroka mūzikas dienas
»Ar ziedu kurpēm pa dzejas takām
»Pensionāru aktivitātes
»Melioratoru salidojums

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.