02.07.2012

Šajā numurā lasiet:

» Projekts „Bērnu prieks”
» Konkursa „Varakļānu novada sakoptākā sēta 2012” nolikums
» Dzimtsarakstu nodaļa informē
» Dāvana māmiņai
» Muzeju nakts Varakļānu Novada muzejā
» Vienoti Dievā!
» Zupas virtuve Varakļānos
» Pasākums „Bērni bērniem”
» Dzelvērtei – 35
» Stirnienes pamatskolas direktori
 
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.