30.05.2012

Šajā numurā lasiet:

» Varakļānu novada domes lēmumi
» Par iedzīvotāju sapulcēm
» Mātes diena Stirnienē
» Piedalāmies Lielajā talkā
» Darbīgie cilvēki Varakļānos
» Pārdomas par paveikto Varakļānu kultūras namā
» Vakars par skolas godu Varakļānu vidusskolā
» ZZ čempionāts
» Personības Stirnienē
 
 
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.