02.05.2012

Šajā numurā lasiet:

» Par siltumapgādi Varakļānu daudzdzīvokļu mājās
» Aprīļa jubilāre Janīna Piziča
» Stirnienes skola no pirmsākumiem līdz 1949. gadam
» Sacenšas novada „Cāļi”
» Sacenšas topošie dzimtenes sargi
» Par Klusās Piektdienas traģisko notikumu
» Erudītu konkurss
» Garīgo dziesmu tradīciju kopēja Veronika Veipa
» Novada domes lēmumi
 
 
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.