30.03.2012

Šajā numurā lasiet:

» „Varakļōnīts” – pilngadnieks
» Avīzītes pirmsākumi pirmās redaktores Genovefas Melnes skatījumā
» Tautas nobalsošanas rezultāti Varakļānu novadā
» Vija Eiduka par siltuma maksājumiem un citām nebūšanām
» Jauniešu projekts „Mana istaba – tava istaba”
» Sociālie un medicīnas pakalpojumi Varakļānu veselības aprūpes centrā
» Jaunumi Stirnienes Tautas namā
» Novada skolēnu skatuves runas konkurss
» Projektu nedēļa Murmastienes pamatskolā
» „Sidrablāses” svin jubileju
» Varakļānu vidusskolas skolēni par Ēnu dienām
» Veiksmīgs starts

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.