07.03.2012

Šajā numurā lasiet:

» Svinam Varakļānu pilsētas 84. gadadienu
» Sociālo prasmju attīstīšana, brīvā laika pavadīšanas iespējas Alternatīvās aprūpes centrā
» Pasaules Pretvēža diena
» Varakļānu novada pašvaldības budžets
» Pensionāru klubam „Pīlādzītis” – 10
» Aizraujoši dabas mirkļi Varakļānu novada muzejā
» Apbalvo policistus
» Robertam Mūkam veltītais jaunrades konkurss
» Tradicionālā RETRO balle Varakļānu vidusskolā
» Bibliotēkas ziņas
 
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.