07.02.2012

Šajā numurā lasiet:

» Varakļānu novada deputāti vērtē padarīto
» Mēneša jubilārs – Valērija Solzemniece
» Dzīvokļu komunālā uzņēmuma informācija
» Iedzīvotāju viedokli izsaka Vija Eiduka
» Ziemassvētku laiks Stirnienē
» Tehniskās jaunrades diena Rēzeknē
» Skolēnu mācību uzņēmuma darbība
» Ārkārtas domes sēdē pieņem zināšanai Varakļānu „Dzīvokļu komunālā uzņēmuma” SIA Valdes locekļa Ilmāra Basankoviča sniegto atskaiti
» Jaunumi par projektiem
 
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.