Jaunumi

BAZNĪCU NAKTS

LELB VARAKĻĀNU LUTERĀŅU BAZNĪCĀ

· DIEVNAMS ATVĒRTS INTERESENTIEM UN CEĻOTĀJIEM

· ZVANĪSIM BAZNĪCAS ZVANU LŪGŠANU STUNDĀS 12.00,18.OO, 22.00

· PL.21.OO VAKARA SVĒTBRĪDIS, PIEVIENOSIMIES LATVIJAS ,,TĒVS MŪSU,, LŪGŠANĀ

large 221 0c63932439

VARAKĻĀNU NOVADA SVĒTKI

Aicinām pieteikties sabiedriskās ēdināšanas sniedzējus un citus tirgotājus

“VARAKĻĀNU NOVADA SVĒTKIEM 2023”

Tirdzniecības laiks:

Varakļānu pilsētas estrādē no 27.05.2023 plkst.21:00-līdz 28.05.2023 plkst.4:00

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2023.gada 24.maijam plkst. 15:00.

Nolikums

Izlaidums

izlaidums afisa

Izaicinājums “Km skaita pavasarī – VARAKĻĀNU NOVADS” noslēdzies

a5b5eaab 74dd 4e92 8ba6 64a4304348cd

Starpnovadu sacensības “Km skaita pavasarī” noslēgušās.

Mārupes novada pašvaldībai metot izaicinājumu Latvijas pašvaldībām, laikā no 20. aprīļa līdz 10. maijam 17 pašvaldības cītīgi krāja zaļos kilometrus, lai noskaidrotu pārvietošanās ziņā zaļāko Latvijas novadu.

Kopumā dalībnieki kājām vai ar velosipēdu 21 dienas laikā pieveikuši 344 613 kilometrus. Varakļānu novadā pieveikti 4 661 kilometri.

Paldies visiem, kas piedalījās! Varakļānu novadam visvairāk kilometrus uzkrāja Māris Luberts - 1179.15

Iedzīvitāju tikašanās "LEADER 2023.-2027."

8.06.2023 Iedzivotaju tiksanas

Madonas novada fonds aicina iedzīvotājus uz tikšanos “LEADER 2023.-2027. Skats uz stratēģiju”.

Tikšanās notiks:

8.jūnijā plkst.17.30.

Madonā, Saieta laukumā 2A,

Madonas biznesa attīstības centra trešā stāva zālē

8.jūnija tikšanās laikā Madonas novada fonds (MNF) iedzīvotājus iepazīstinās ar:

vietējās attīstības stratēģijas mērķiem;

mērķu ietvaros plānoto rīcības plānu – tēmām, kurās tiks sludinātas LEADER projektu kārtas;

projektu auditoriju un LEADER projektu veidiem;

stratēģijas ietvaros plānotajiem sadarbības projektiem.

LEADER finansējuma mērķauditorija ir:

uzņēmumi ar apgrozījumu līdz 150 000 EUR pēdējā noslēgtā gadā,

fiziskas personas, kas plāno uzsākt uzņēmējdarbību vai jaundibināti uzņēmumi,

biedrības,

pašvaldības.

Otrajā tikšanās daļā MNF sniegs atbildes uz jautājumiem un uzklausīs ierosinājumus.

Tikšanās ilgums līdz 3 stundām.

Madonas novada fonds ir vietējā rīcības grupa, kas no 2023. līdz 2027. gadam Madonas un Varakļānu novadā īstenos projektu – vietējās attīstības stratēģiju. Stratēģijas īstenošanai piešķirtais atbalsta apmērs ir 1 906 330.92 EUR, ar nosacījumu, ka stratēģijas finanšu plānā vismaz 50% no atbalsta apmēra ir paredzēti, lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību. Stratēģija sagatavota atbilstoši 2022. un 2023. gada iedzīvotāju darba grupās izteiktajiem priekšlikumiem un atbilst KLP stratēģiskā plāna intervences mērķiem:

  1. stimulēt uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju, jaunu produktu un pakalpojumu izveidi, jaunu darba vietu radīšanu, ieviest inovatīvas tehnoloģijas un prakses, tostarp digitālus risinājumus, veicināt produktīvāk un ilgtspējīgi izmantot vietējos resursus, kā arī celt darbinieku kvalifikāciju un sekmēt sociālam atstumtības riskam pakļauto personu iesaisti darba tirgū;
  2. veicināt sabiedrības iesaisti vietējā dabas, fiziskās, sociālās un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvas, tā palielinot iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Vietējās attīstības stratēģiju apstiprina MNF padome. Stratēģija jāiesniedz līdz 2023.gada 14.jūlijam. To vērtē sniedz Zemkopības ministrijas izveidota stratēģiju atlases komiteja.