Annas diena

Annas diena

Vakance

Ņemot vērā e-pasta darbības tehniskās problēmas pagarinām pieteikumu iesniegšanas termiņu ceļu būves palīgstrādnieka vakancei līdz 31.07.2023.

Lūgums pretendentiem, kuri elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. sūtīja pieteikumus norādītajai vakancei, iesniegt pieteikumu atkārtoti, vai sazināties, lai pārliecinātos par pieteikuma saņemšanu!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Varakļānu novada pašvaldība aicina darbā CEĻU BŪVES PALĪGSTRĀDNIEKU (931.201) uz nenoteiktu laiku

Galvenie darba pienākumi

  • Veikt pašvaldības ceļu uzturēšanas un remonta darbus (ceļu greiderēšana, tīrīšana, kaisīšana, bedru aizbēršana, līdzināšana)
  • Veikt ceļmalu appļaušanas, apauguma novākšanas, notekgrāvju tīrīšanas darbus
  • Veikt pilsētas un ciemu teritorijā esošo laukumu un ietvju tīrīšanas, uzturēšanas un remonta darbus
  • Uzturēt tehniskā kārtībā un remontēt uzticēto traktortehniku un aprīkojumu, sagatavot tehniskajām apskatēm.

Prasības pretendentiem

  • Vismaz vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība
  • Pieredze saimniecisko darbu veikšanā
  • Traktortehnikas vadītāja apliecība (vismaz A kategorija)
  • Pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā

Piedāvājam

  • atalgojums 704,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas);

Iesniedzamie dokumenti

Motivācijas vēstuli, CV, izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., ar norādi „Pieteikums ceļu būves palīgstrādnieka amatam”, nosūtot pa pastu uz adresi Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, vai iesniedzot klātienē Varakļānu novada pašvaldībā. Tālrunis papildu informācijai: 27790024

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu darbinieku atlasi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Projektu konkurss “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” noslēdzies

Varakļānu novada pašvaldība, sadarbojoties ar Valsts izglītības satura centru no 04.07.2023. līdz 17.07.2023. rīkoja projektu konkursu vasaras dienas nometnes organizēšanai, nodrošinot atbalstu no Ukrainas kara bēgušo un Latvijā ieceļojošo bērnu / jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

Konkursam pieteicās viens pretendents; iesūtīto projekta pieteikumu izvērtēja Varakļānu novada pašvaldība, atzīstot pieteikumu par atbilstošu projektu konkursa nolikumam un piešķirot tiesības biedrībai “Kopābūšana” rīkot vasaras nometni.

PAZIŅOJUMS PAR NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS IZSOLI

Varakļānu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošu nedzīvojamo telpu nomas izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles priekšmets: nekustamais īpašums Rīgas iela 61A, Varakļāni, Varakļānu novads telpas Nr. 1., 2., 3., 4. ar kopplatību 123,3 m2 ( kadastra apzīmējums Nr. 7017 001 0276 002)

Lietošanas mērķis: komercdarbība

Nomas termiņš: 5 gadi ar iespēju pagarināt

Pieteikšanās izsolē līdz 2023. gada 26. jūlija plkst. 17.00.

Izsoles vieta un datums: 2023.gada 27.jūlija plkst. 10.00 Varakļānu novada pašvaldībā 202. kabinetā.

Telpu izsoles mēneša nomas maksas sākumcena ir noteikta saskaņā ar neatkarīga vērtētāja vērtējumu. Izsole tiek organizēta pamatojoties uz Varakļānu novada domes 12.07.2023. sēdes lēmumu Nr. 9.5. un apstiprināto nolikumu.

Izsoles nosacītā mēneša nomas maksas sākumcena (bez PVN) – EUR 92,48 (deviņdesmit divi euro 48 centi), (0,75 euro/m2).

Izsoles nodrošinājuma naudaEUR 9,25 (deviņi euro 25 centi) kas pirms pieteikšanās izsolei jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk– Pašvaldība) kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē maksājuma mērķī norādot „ Rīgas iela 61A,Varakļāni, izsoles nodrošinājuma nauda”.

Izsoles reģistrācijas maksa EUR 5,00, kas pirms pieteikšanās izsolei jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk– Pašvaldība) kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē maksājuma mērķī norādot „ Rīgas iela 61A,Varakļāni, izsoles reģistrācijas nauda”.

Maksājumi veicami no bankas konta, kas reģistrēts uz izsoles pretendenta vārda vai maksājuma mērķī jānorāda par kādu pretendentu tas tiek veikts!

Izsoles solis – EUR 5,00 (pieci euro).

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 10 (desmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas Pašvaldības domē jāsamaksā vienreizējs maksājums EUR 242,00 (t.sk. PVN – vēsrēšanas izmaksas) un jānoslēdz līgums par telpu nomu.

Telpas apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni-64860840 vai 29419134

Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa NOLIKUMA pielikumā), izsoles dalībniekus reģistrē Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā no sludinājuma publiskošanas brīža Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2023.gada 26.jūlija plkst.17:00.

Ar izsoles NOLIKUMU (skatīt šeit) var iepazīties interneta vietnē www.varaklani.lv un Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā.

Latgales TV veido sižetus latgaliešu valodā

c28d66fb3437d62226315a826b3842f3

Latgales reģionālās televīzijas (turpmāk – LRT) veidotajos ziņu raidījumos “Runoj Latgola”, “Reģionālās televīzijas piedāvā” un “Pieci novadi Latvijā” kanālos TV24 un ReTV jau kopš jūnija beigām ir iekļauti un turpmāk būs redzami piecas minūtes gari sižeti latgaliešu valodā par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas finansiāli atbalstītās “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” konkursa laureātiem. Pirmie divi sižeti izveidoti par XVIII Latgales novadu senioru dziesmu un deju festivālu Rugājos Balvu novadā, kā arī Pēterdienas svinībām Rogovkā Rēzeknes novadā.

Lasīt tālāk: Latgales TV veido sižetus latgaliešu valodā

Kapusvētki

Kapusvetki 140723

15. jūlijs

Afisa 06.07.23