Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgas un Pils ielā, Varakļānos

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17.punktā noteikto, publiskai pirmajā kārtā apspriešanai tiek nodota koku ciršana Rīgas un Pils ielās.

Publiskā apspriešana notiek no 26.06.2020. līdz 06.07.2020. ieskaitot.

Varakļānu novada pašvaldības koku ciršanas komisija kopā ar Latvijas dendrologu biedrības dendrologu Andreju Svilānu apsekoja iepriekš minētos kokus un konstatēja, ka nepieciešama bīstamo koku izvākšana.

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem aicinām iepazīties Varakļānu novada pašvaldības administrācijā (t.64860840) Rīgas ielā 13, Varakļānos.

KAPUSVĒTKI 2020

Barkavas draudzē

Vecumnieku kapos – 20.jūnijā plkst. 12.00

Trizelnieku kapos – 20.jūnijā plkst. 13.00

Krīvbērzes kapos – 27.jūnijā plkst. 12.00, sv.Mise kapličā un kapusvētki

Cauņu kapos – 25.jūlijā plkst. 12.00

Barkavas kapos – 1.augustā plkst. 11.00, sv. Mise Barkavas baznīcā un kapusvētki

Muižas kapos – 1.augustā plkst. 15.00

Stirnienes draudzē

Kapinieku kapos – 6.jūnijā plkst. 12.00

Teilānu kapos – 13.jūnijā plkst. 12.00 sv.Mise kapličā un kapusvētki

Stirnienes kapos – 18.jūlijā plkst. 10.30, sv. Mise baznīcā un kapusvētki

Varakļānu draudzē

Dekšāru kapos – 6.jūnijā plkst.14.00

Eleonoras-Ikaunieku kapos – 20.jūnijā plkst.14.00

L. Strodu kapos – 27.jūnijā plkst. 14.00

Sīļukalna kapos – 4.jūliijā plkst. 14.00

Šķēļu kapos – 11.jūlijā plkst.14.00

Klušu kapos – 11.jūlijā plkst. 15.30

Ļodānu kapos – 1.augustā plkst. 14.00

Asnīnes kapos – 1.augustā plkst. 15.30

Sila kapos – 8.augustā plkst. 14.00

Kapu pieminekļu svētīšana Varakļānu kapos 21.augustā plkst. 15.00-16.00

Varakļānu kapos – 22.augustā plkst. 16.00, sv. Mise Varakļānu katoļu baznīcā plkst. 14.00

Aicinām pieteikties Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2020”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2020”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs astoņās nominācijās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Šogad konkurss “Sējējs” notiek 27. reizi. Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, visu konkursa pretendentu vērtēšana šogad notiks attālināti.

Lasīt tālāk: Aicinām pieteikties Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2020”

Pašvaldības mājīpašuma Miera ielā 12, Varakļānos

Varakļānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054750, Rīgas ielā 13, Varakļānos, rīko pašvaldības mājīpašuma Miera ielā 12, Varakļānos,

Varakļānu novadā, kadastra numurs 7017 501 0075, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums sastāv no divstāvu dzīvojamās mājas

bez zemes ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0609 008, un kopējo platību 315,3 m2t.sk., dzīvojamā platība - 123 m2.

Lasīt tālāk: Pašvaldības mājīpašuma Miera ielā 12, Varakļānos