PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvas konkursu rezultāts

Varakļānu novada pašvaldība turpina īstenot projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ieviešanu Varakļānu vidusskolā. Projekta mērķgrupa: skolēni no 5. līdz 12. klasei

Projekta ietvaros notika atklāts projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, un tā rezultātā finansējums tiek piešķirts vienam no sešiem projektiem. Biedrība “Varjaunieši” īstenos projektu EGOsistēmas. Projekts paredz dažādas aktivitātes Varakļānu novada skolēniem, akcentējot trīs ekosistēmu – ūdens, mežs, purvs – izzināšanu. Izzinošu un aktīvu pasākumu laikā jauniešiem būs iespēja uzzināt par to, kāda dzīvība pastāv šajās ekosistēmās, kāda ir to nozīme cilvēka dzīvē, kā cilvēki šīs ekosistēmas var saudzēt un saglabāt, kā arī kādas aktivitāšu iespējas šīs ekosistēmas sniedz.

eiropas logo

Vakance

Vakance

Varakļānu Kultūras centra

kultūras pasākumu organizators

(darbam Murmastienes Kultūras namā)

uz noteiktu laiku

profesijas kods 3435 20

Galvenie amata pienākumi:

 • Organizēt un / vai vadīt kultūras centra pasākumus, izstrādāt pasākumu programmas un scenārijus;
 • Kultūras pasākumu plānasastādīšana mēnesim, ceturksnim un gadam.
 • Komunikācija ar medijiem, informācijas par pasākumiem sniegšana vietējos laikrakstos, informācijas publicēšana sociālo mediju platformās;
 • Piedalīšanās un iesaiste ar kultūras jomu saistītajos projektos.
 • Kultūras pasākumu apmeklētāju interešu izpētes veikšana.

Prasības pretendentiem:

 • Vēlama augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • Prasme uzstāties publikas priekšā un vēlama kultūras jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana.

Mēs piedāvājam:

 • Nepilnas slodzes darba laiku – 0,6 likmes ar atalgojumu bruto 436,00 EUR
 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu pašvaldībā;
 • profesionālu kolēģu atbalstu praktisko iemaņu apgūšanai;
 • iespēju strādāt saliedētā un mērķtiecīgā komandā;

Pretendentiem jāiesniedz:

 • CV,
 • motivētu pieteikuma vēstuli.

Pieteikuma dokumentus iesniegt Varakļānu novada Kultūras centrā līdz 2022.gada 16.maijam, sūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.vai pa pastu uz adresi 1.Maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Varakļānu novada dome informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Atlase tiks rīkota divās kārtās:

* iesniegto dokumentu izvērtēšana;

* klātienes intervija.

Uz otro kārtu tiks uzaicināti pēc pirmās kārtas rezultātiem atlasītie pretendenti.

19. aprīlī

LAIPNI GAIDITI VISI INTERESENTI!

Par stipendijām Varakļānu vidusskolas 9.-12. klases izglītojamajiem

 No 2022. gada 1.septemra Varakļānu vidusskolas 9.-12. klašu izglītojamajiem tiek piešķirtas stipendijas.

Stipendijas tiks piešķirtas ar mērķi, lai veicinātu augstāku mācību rezultātu sasniegšanu ikdienas darbā, motivētu skolēnu piedalīšanos dažādu līmeņu konkursos un olimpiādēs, popularizējot Varakļānu vidusskolu un novadu kopumā. Motivētu izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus, veicinātu izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai, kā arī citu novadu skolēnu ieinteresēšana mācībām Varakļānu vidusskolā.

Stipendijas izglītojamajam tiks izmaksātas vienu reizi mēnesī saskaņā ar nolikumu, semestra stipendijas tiks piešķirtas I, II semestrī 9.,10.,11., 12. klases izglītojamajam:

ü EUR 20,00 mēnesī, ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 6,00 līdz 7, 49 ballēm;

ü EUR 35,00 mēnesī, ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 7,50 līdz 8,49 ballēm;

ü EUR 50,00 mēnesī, ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 8,50 līdz 10,00 ballēm;

Uz vienreizēju stipendiju līdz 50,00 EUR varēs pretendēt Varakļānu vidusskolas izglītojamie, kuri guvuši nozīmīgus panākumus novada, reģiona vai valsts mērogā.

Nolikums

Radies Varakļānos 2022

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biznesa ideju konkursam “Radies Varakļānos 2022”

Varakļānu novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus realizēt biznesa idejas jaunu pakalpojumu vai produktu ražošanai, piesakoties konkursam “Radies Varakļānos 2022”.

Konkursa mērķis ir motivēt iedzīvotājus realizēt biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, sniegt pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektu realizācijai, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstīšanos Varakļānu novadā.

Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums projektu līdzfinansēšanai ir līdz EUR 8000,00

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2022. gada 18. maijs.

Konkursa nolikums ŠEIT

 Pieteikuma veidlapa

#RadiesVarakļānos

Par projektu konkursu

Par projektu konkursu Varakļānu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai lauku tūrisma attīstībai

 

Projektu konkursa mērķis ir:

ü veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību novada aktivitātēs. Palielināt cilvēku aktīvu iesaistīšanos lauku tūrisma nozares attīstīšanā Varakļānu novadā.

ü paplašināt Varakļānu novadā tūrisma piedāvājumu, kā arī izveidot suvenīru klāstu, kas raksturo Varakļānu novadu, ilgtermiņā radot iespēju Varakļānu novada iedzīvotājiem iegūt papildus finanšu līdzekļus no tūrisma nozares.

Finansējums paredzēts šādām aktivitātēm:

ü tūrisma objektu projektiem - finansējuma apmērs ir līdz EUR 2000,00

ü suvenīru izstrādes projektiem - finansējuma apmērs ir līdz EUR 500,00

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2022. gada 18. maijs.

Konkursa nolikums ŠEIT

Pieteikuma veidlapa