21. aprīlī

Aicinām tirgotājus un pircējus uz Jurģu dienas gadatirgu VARAKĻĀNOS, kas notiks šī gada 21. aprīlī no plkst. 8:00.
Tirgotājiem pieteikšanās elektroniski: ej.uz/jurģu_gadatirgus

Jurgu dienas tirgus

Lapsu dzīres Varakļānos 2024!

LAPSU DZIRES

Aicinājums piedalīties un dalīties savā kulinārajā talantā - Lapsu dzīres Varakļānos 2024!
Vēlies piedzīvot kaut ko jaunu un aizraujošu? Sapņo par brīdi, kad varēsi parādīt savas pavāra prasmes un uzņēmējdarbības instinktus? Tad šis aicinājums ir tieši Tev!
Kāpēc neizmēģināt savas spējas kā kafejnīcas saimniekam? Vari atvērt savu mājas kafejnīcu, kur vietējie iedzīvotāji un tūristi varēs baudīt Tavus īpaši sagatavotos ēdienus un dzērienus.
Mājas kafejnīcu dienas 2024 Varakļānu novadā notiks no 20. līdz 21. jūlijam, un mēs aicinām Tevi piedalīties šajā fantastiskajā notikumā!
Kas var būt mājas kafejnīca:

🔸 Vietējie iedzīvotāji savās mājās un sētās.
🔸 Esošs ēdināšanas uzņēmums – izstrādājot īpašo ēdināšanas piedāvājumu,ekskursiju, koncertu, u.c.
🔸 Esošs uzņēmums tūrisma nozarē, apskates saimniecības, muzeji, brīvdienu un viesu mājas, u.c
🔸 Pašvaldību organizācijas - skolas, bibliotēkas, kultūras nami, biedrības u.c.


Pieteikties dalībai Mājas kafejnīcu dienās 2024 Varakļānu novadā var zvanot pa tālruni 29147574 vai rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
Sīkāku informāciju un dalību nosacījumus detalizēti izrunāsim ar visiem dalībniekiem, kas pieteiksies.
Pieteikumu termiņš saimniekiem - līdz 2024.gada 26. aprīlim Nāc un pievienojies mums šajā aizraujošajā piedzīvojumā!

PAZIŅOJUMS PAR NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Varakļānu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošu nedzīvojamo telpu nomas izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles priekšmets: nekustamais īpašums Rīgas iela 11, Varakļāni, Varakļānu novads telpas ar kopplatību 105,50 m2 (ēkas kadastra apz.7017 001 0460 001)

Lietošanas mērķis: komercdarbība

Nomas termiņš: 1 gads.

Pieteikšanās izsolē līdz 2024. gada 17. aprīļa plkst. 15.00.

Izsoles vieta un datums: 2024.gada 18. aprīļa plkst. 09.00 Varakļānu novada pašvaldībā 202. kabinetā.

Telpu izsoles mēneša nomas maksas sākumcena ir noteikta saskaņā ar neatkarīga vērtētāja vērtējumu. Izsole tiek organizēta pamatojoties uz Varakļānu novada domes 28.03.2024. sēdes lēmumu Nr. 4.3. un apstiprināto nolikumu.

Izsoles nosacītā mēneša nomas maksas sākumcena (bez PVN) – EUR 48,30 (četrdesmit astoņi euro 30 centi), (0,84 euro/m2).

Izsoles nodrošinājuma nauda – EUR 4,83 (četri euro 83 centi), kas pirms pieteikšanās izsolei jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk– Pašvaldība) kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības kasē ar norādi „Rīgas iela 11, Varakļāni, izsoles nodrošinājuma nauda, pretendenta Vārds, Uzvārds, personas kods.

Izsoles reģistrācijas maksa EUR 5,00, kas pirms pieteikšanās izsolei jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk– Pašvaldība) kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības kasē ar norādi „Rīgas iela 11, Varakļāni, izsoles nodrošinājuma nauda, pretendenta Vārds, Uzvārds, personas kods.

Maksājumi veicami no bankas konta, kas reģistrēts uz izsoles pretendenta vārda vai maksājuma mērķī jānorāda par kādu pretendentu tas tiek veikts!

Izsoles solis – EUR 5,00 (pieci euro).

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 10 (desmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas jānoslēdz līgums par telpu nomu.

Telpas apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni-64860840 vai 29419134

Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa NOLIKUMA pielikumā), izsoles dalībniekus reģistrē Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā no sludinājuma publiskošanas brīža Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2024. gada 17. aprīļa plkst. 15.00.

Ar izsoles NOLIKUMU (skatīt šeit) var iepazīties interneta vietnē www.varaklani.lv un Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā.

Vakance

Varakļānu novada pašvaldība aicina darbā Varakļānu pagasta pārvaldes saimniecības pārzini (5151 11) uz nenoteiktu laiku
Galvenie darba pienākumi

  • organizēt saimnieciskos darbus pagasta pārvaldes teritorijā un nodrošināt to izpildi;
  • pārzināt un uzraudzīt Varakļānu pagasta pārziņā esošo ēku un būvju tehnisko stāvokli, to uzturēšanu un remonta darbu organizēšanu;
  • nodrošināt dažādu saimniecisko materiālu iegādi, uzskaiti, uzturēšanu un lietošanu;
  • latviešu valodas zināšanas;

Prasības pretendentiem

  • vismaz vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība;
  • pieredze saimniecisko darbu organizēšanā un veikšanā;
  • zināšanas par ēku, telpu, teritoriju tehnisko sistēmu un remontu darbiem, to apjomu noteikšanu;
  • pamatiemaņas būvdarbu un remontdarbu plānošanā un veikšanā;
  • latviešu valodas zināšanas;Piedāvājam

  • atalgojums 796,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas), 0,8 likmes.

Iesniedzamie dokumenti

Motivācijas vēstuli, CV, izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., ar norādi „Pieteikums saimniecības pārziņa amatam”, nosūtot pa pastu uz adresi Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, vai iesniedzot klātienē Varakļānu novada pašvaldībā līdz 2024.gada 11.aprīlim.
Tālrunis papildu informācijai: 27790024

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu darbinieku atlasi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Par “Latgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plānu 2024.-2030.gadam”

SIA “Geo Consultants” informē, ka ir uzsākts stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums vides pārskatam un plānošanas dokumentam “Latgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2024.-2030.gadam”.

Plāna izstrādātājs: Latgales plānošanas reģions, reģ. Nr.90002181025, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601, tālrunis: 65428111.

Plāna izstrādātāja pārstāvis: SIA “Geo Consultants”, reģ.Nr.40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627504, e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Plāna un SIVN sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2024.gada 22.aprīlī plkst.16:00 Augšdaugavas novada sēžu zālē, 2.stāvā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401, vienlaikus interesentiem tiks nodrošināta dalība arī tiešsaistē.

Tiešsaistes videkonferencei pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnēs www.geoconsultants.lv un www.lpr.gov.lv 2024.gada 19.aprīlī. Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību varēs iepazīties tīmekļa vietnēs www.geoconsultants.lv un www.lpr.gov.lv , kā arī Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, 1.stāvā – Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Aicinām iepazīties arī ar tīmekļa vietnē izvietoto informāciju un izstrādāto Plānu, SIVN: https://www.geoconsultants.lv/lv/vides-izpete/pazinojumi/

Svarīgas atbildes vismaz vienam miljonam Latvijas iedzīvotāju, kurus skars Dzīvokļa īpašuma likuma grozījumi

Lielākā daļa Latvijas mājokļu (69% ) atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Tas nozīmē, ka vismaz vienu miljonu Latvijas iedzīvotāju skars Dzīvokļa īpašuma likuma grozījumi, kas šobrīd straujā tempā Saeimā tuvojas finālam. Jau vasaras sākumā paredzams, ka šie likuma grozījumi stāsies spēkā.

Kas ir tās būtiskākās lietas, kas attieksies uz ikvienu dzīvokļa īpašnieku jau drīzumā?

Pirmkārt, iespēja pieņemt lēmumus ar mazākuma balsīm situācijās, kad dzīvokļu īpašnieki nespēj sasaukt dzīvokļu īpašnieku sapulci, vai arī vairākumam trūkst intereses par dalību lēmumu pieņemšanā. Nereti ir gadījumi, kad dzīvokļu īpašnieki savus īpašumus nodevuši īrē, īpašumos paši nedzīvo vai arī ir izbraukuši no valsts un neiesaistās mājas pārvaldīšanā.

Lasīt tālāk: Svarīgas atbildes vismaz vienam miljonam Latvijas iedzīvotāju, kurus skars Dzīvokļa īpašuma likuma...

Izaicinājumi un risinājumi remigrantu bērnu integrācijai izglītības sistēmā

Šī gada 23. martā Cēsu Centrālajā bibliotēkā norisinājās pasākums par remigrantu bērnu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā. Vidzemes plānošanas reģions (VPR) bija pulcējis ekspertus un remigrantu ģimenes, lai kopīgi apspriestu problēmas un izaicinājumus šajā jomā, kā arī meklētu labākos risinājumus.

Lasīt tālāk: Izaicinājumi un risinājumi remigrantu bērnu integrācijai izglītības sistēmā

Koprades darbnīcās "Ko celsim galdā?" veidos nākotnes redzējumu par bioloģiskās pārtikas patēriņa veicināšanu bioreģionā Vidzemē

Koprades darbnīcās "Ko celsim galdā?" veidos nākotnes redzējumu par bioloģiskās pārtikas patēriņa veicināšanu bioreģionā Vidzemē

Testējot ­­­­­­jaunu līdzdalības metodi “pārmaiņu arēna”, no š.g. marta līdz maijam Cēsīs, trīs secīgās koprades darbnīcās zemnieki, valsts pārvaldes un nevalstiskā sektora organizāciju pārstāvji kopā ar citiem bioloģiskā dzīvesveida entuziastiem veidos nākotnes redzējumu par to, kā veicināt veselīgu dzīvesveidu un palielināt veselīgas bioloģiskās pārtikas patēriņu bioreģionā Vidzemē.

Lasīt tālāk: Koprades darbnīcās "Ko celsim galdā?" veidos nākotnes redzējumu par bioloģiskās pārtikas patēriņa...