2019. gada 21. februāris
Šodien vārdadienas svin Eleonora, Ariadne

Pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšana no sniega

05.01.2009

Pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšana no sniega Murmastienes pagasta padome izsludina iepirkumu.

Identifikācijas Nr.: Murmastienes pagasta padome 2009/01
Iepirkuma nosaukums: Pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšana no sniega
Publicēšanas datums: 05.01.2009.
Papildus informācija : Iepirkuma Nolikumu un Darba uzdevumu var saņemt Murmastienes pagasta padomē, kontaktpersona Jānis Mozga, tālr. 64825323
Pasūtītāja nosaukums: Murmastienes pagasta padome
Pasūtītāja reģistrācijas Nr.90000054765
Pasūtītāja adrese: Jaunatnes ielā 14, p/nMurmastiene, Madonas rajons
Tālr.64825323, fakss 64825333
Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz rakstiskā veidā. Cenu piedāvājumam jābūt izteiktam LVL ar PVN (ja pretendents ir PVN maksātājs)
Līgums tiks slēgts ar to pretendentu, kurš piedāvās viszemāko cenu.
Paredzamā līgumcena: 6000 LVL ( bez PVN)
Pieteikumi jāiesniedz līdz 12.01.2009. plkst.09.00.

Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā iekļautie zemes gabali Varakļānu pilsētā

19.11.2008

Saskaņā ar MK 19.05.2008. noteikumiem Nr. 352 “Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kādā tā bija 1940. gada 21. jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem” Varakļānu pilsētas dome ar 06.11.2008. lēmumu Nr. 18.31 ir iekļāvusi līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā šādus zemes gabalus:

1. Varakļāni,
Rīgas iela 16A kad.nr.7017 001 0308, platība 1624 m2(nav uzmērīts),
vēsturiskā kad.vērtība uz 31.12.2007.- Ls 159, lietošanas mērķis-Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)
2. Varakļāni,
Preiļu iela 51A, kad.nr. 7017 001 0013,platība 2476m2(nav uzmērīts),
vēsturiskā kad.vērtība uz 31.12.2007.-Ls74, lietošanas mērķis-zemes,uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101)
3. Varakļāni,
Raiņa iela 16B, kad.nr. 7017 001 0097,platība 5554m2(nav uzmērīts),
vēsturiskā kad.vērtība uz 31.12.2007.- Ls167, lietošanas mēķis- zemes,uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101)

Teika

28.08.2008

IMG_9603-500Reiz sensenos laikos dzīvojis noslēpumainais un ar maģiskām spējām apveltītais Grāfs Borhs.  Tautā viņš bija pazīstams kā izcila personība. Grāfam piederēja dzīvais zobens un šis bijis draugos ar pašu velnu, tāpēc izpelnījās lielu bijību. Tā kā grāfs bija bagāts, tad radās doma par muižas celšanu. Grāfam nebija pa prātam šāda tāda vieta. Viņš meklēja vietu kur zāle būtu viszaļākā, debesis viszilākās, meži visskaistākie un ūdens visdzidrākais. Kad nu beidzot īstā vieta tika atrasta sākās muižas celšana, kur grāfs izmantojis arī burvestības. Līdz ar muižu tapa arī liela baznīca, jo grāfs bijis ticīgs, tad radās liels romantiska stila parks ar augļu dārzu un oranžēriju centrā, liepu prospektiem,  mākslīgajām saliņām un dīķiem. Parkam cauri vijās dzidrs strauts, kura krastus vienoja arkveida tiltiņi.  Visapkārt smaržoja ziedi un vīteroja putni. Tā bija paradīze zemes virsū, kas gadsimtiem ejot arvien pilnveidojās,  paplašinājās, savijās ar daudzām teikām un nostāstiem un ieguva skaisto nosaukumu – Varakļāni.


_