2019. gada 23. janvāis
Šodien vārdadienas svin Strauta, Grieta

Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās

13.07.2010

2009.gada 11.novembrī Vides ministrija un Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās” līguma Nr. VIDM/2009/KPFI-1/69 īstenošanu.

Varakļānu novada pašvaldība veica iepirkumu par būvdarbu veikšanu, kura rezultātā 2010.gada 24.maijā tika noslēgts līgums ar SIA „Selva būve” par būvdarbu veikšanu ar kopējo summu 442  916 ,27 Ls ( bez PVN).

Būvuzraudzību objektam veiks SIA „Vires ” un autoruzraudzību SIA „Vidzeme 90”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Varakļānu vidusskolā” ieviešana

13.07.2010

Realizējot projektu „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās  nodrošināšana Varakļānu vidusskolā”  veiktas šādas aktivitātes:  renovēti un modernizēti dabaszinību (ķīmijas, fizikas un bioloģijas) un matemātikas kabineti,  un iegādātas mēbeles renovēto telpu aprīkošanai augstāk minētajiem mācību priekšmetu kabinetiem.

Turpmāk skolēniem tiks nodrošināti priekšnosacījumi mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības ieguvei dabaszinātnēs, kā arī sniedzot mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību, tiks paaugstināta skolēnu interese par dabaszinātnēm.

Projekta ietvaros tiks iegādātas un uzstādītas iekārtas, piederumi, aprīkojums un tehnoloģijas (strāvas avoti, mērinstrumenti, mikroskopi, vakuumsūkņi, reaģenti, mulāžas, projektori, interaktīvās tāfeles u.c.), kā arī izveidotas 25 darba vietas darbam ar datoru prioritārajos priekšmetos, tādējādi turpmāk nodrošinot izglītības programmu realizāciju atbilstoši mūsdienu prasībām. Šīs aktivitātes tiks veiktas centralizēti valsts līmenī. Projektu plānots realizēt līdz 2010. gada 31. decembrim.

 

23.06.2010.

Projekta „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos” ieviešana

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos” Nr. 3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/059.

Projekta ietvaros pašlaik aktīvi notiek ārstniecības ēkas rekonstrukcija par alternatīvās aprūpes centru. Pēc iepirkuma līguma plānots būvdarbus pabeigt līdz septembrim.

 

 

 

Iepirkums

07.07.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Greidera iegāde  id.nr. 2010/10

 Piedāvājumus iesniegt līdz 15.07.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Greidera iegāde

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA iepirkums

02.07.2010

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA izsludina iepirkumu

Kurināmā iegāde ( malka)  id.nr. VDzku  2010/1

 Piedāvājumus iesniegt līdz 02.08.2010. plkst.11:00 Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIARīgas ielā 13, Varakļānos

kuks 2010 IEPIRKUMI

Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā

14.06.2010

Saistošie noteikumi 4 2009

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Varakļānu novadā

14.06.2010

Saistošie noteikumi 2 2010

26.05.2010

Aktivitātes Varakļānu novada biedrībā „Pieaugušo attīstības projekts.”

19.05.2010

          Varakļānu novada biedrībā „Pieaugušo attīstības projekts”, sadarbībā ar Sieviešu tiesību institūtu (STI)  no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 28. februārim realizējas projekts „Atbalsta programma Latvijas mājamatniekiem NO KŪNIŅAS LĪDZ TAURENIM”. Projekta ietvaros Varakļānu novada iedzīvotāji, mērķagrupa 20 cilvēki un papildus ir piesaistīti 25 cilvēki apmeklē nodarbības un seminārus. Projektā ir iesaistīti 20% vīrieši. Projektā ietvaros notiek praktiskās darbnīcas, kuras vada lektore Lolita Briška. Te tiek apgūtas dažādas prasmes māla, plastmasa, stikla trauku apgleznošana dažādās tehnikās, audumu apgleznošana, filcēšanas tehnikā tiek izgatavotas dažādas rotas un dekorācijas uz apģērbiem, izgatavo somiņas, spilvendrānas u. c. aksesuārus, tika izgatavoti aksesuāri un puķes no papīra, tiek apgūta pērļošanas tehnika, darinātas interesantas rotas pērlīšu tehnikā, apgūst tapošanas tehniku, darinot šalles uz grābekļiem, apgūst arī blociņu un rāmīšu izgatavošanas māku. Nodarbības sāka ieinteresēt arī Jēkabpils novada iedzīvotājus un dažas sievietes ieradās arī no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta apgūt prasmes un dalīties savā pieredzē dažādu mākslas darbu darināšanā. Projekta ietvaros notika seminārs ”Personības pilnveidošana un darba vides uzlabošana”, lektore no Rīgas Māra Taivāne. Seminārs bija ļoti apmeklēts un nācās izveidot 2 grupas, lai labi varētu apgūt šo tēmu. Semināru apmeklēja arī vīrieši un aktīvi iesaistījās diskusijās. Pēc aptaujas anketu novērtējuma,  dalībnieki bija ļoti apmierināti.

     Projekta ietvaros tiek organizēti mācību apmaiņas braucieni uz Bavāriju un Ungāriju. Arī no Varakļāniem projekta dalībnieki ir bijuši un brauks uz Bavāriju, kur tiek dibināti kontakti mājražotāju produkcijas tirgošanai Bavārijas tirdziņos.

     28. maijā projekta dalībnieki apmeklēs semināru Rīgā par nevalstisko organizāciju iespējām un līdzdalības mehānismu. Seminārs notiks Eiropas mājā.

    Projekta ietvaros paredzēts 3 dienu seminārs Bernātos, pie Baltijas jūras par mikrouzņēmumu attīstīšanas iespējām un nevalstisko organizāciju saimniecisko darbību, papildus paredzētas lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, kultūras programma un ekskursijas pa Liepājas novadu.

Projekta ietvaros tiek iegādāti arī pamatlīdzekļi. Varakļānos biedrībā esam tikuši pie jauna ekrāna, ko jau izmantojam mācībām un semināriem.

 Tiks organizēts brauciens uz Norvēģiju, abu valstu nevalstisko organizāciju sadarbības plānošanai mājamatnieku atbalstam.  Par turpmākām projekta aktivitātēm informēsim.

Projektu atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar

Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Līgums Nr. 2009.NVOF3.4./2-22/11

 Staņislava Poče,

Biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētāja, STI Varakļānu projektu un izglītības centra direktore

t.29640989,    20390109   ,    64866325   , e-pasts stivaraklani@latnet.lv

2010.gada 25.marta domes sēdes protokols

19.05.2010

Domes_sede_25.03.2010

2010.gada 25.februāra domes sēdes protokols

19.05.2010

Domes_sede_25.02.2010


_