2018. gada 20. februāris
Šodien vārdadienas svin Smuidra, Vitauts, Smuidris

2009.gada 4.septembra ārkartas domes sēdes protokols

07.10.2009

Domes_sede_04.09.2009.doc

2009.gada 27.augusta domes sēdes protokols

06.10.2009

Domes_sede_27.08.2009.doc

2009.gada 20.augusta ārkārtas domes sēdes protokols

09.09.2009

Domes_sede_20.08.2009.doc

2009.gada 30.jūlija domes sēdes protokols

08.09.2009

Domes_sede_30.07.2009.doc

2009.gada 15.jūlija ārkārtas domes sēdes protokols

07.09.2009

Domes_sede_15.07.2009.doc

2009.gada 9.jūlija ārkārtas domes sēdes protokols

04.09.2009

Domes_sede_09.07.2009.doc

2009.gada 2.jūlija ārkārtas domes sēdes protokols

03.09.2009

Domes_sede_02.07.2009.doc

2009.gada 1.jūlija domes sēdes protokols

02.09.2009

Domes_sede_01.07.2009.doc

Tiek realizēts “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” projekts

18.05.2009

projektabilde-500Līguma “Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu būvniecība un rekonstrukcija Varakļānos” ietvaros notiek darbi Mehanizatoru un Dārzu ielās, Pils ielā.

Darbus ģenerāluzņēmēja „A.A & Būvkompānijas” vadībā veic SIA „Latgalija” un SIA „Eko Tehnoloģija”.

Būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību nodrošina SIA „Geo Consultants”
Līguma par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecību ietvaros AS „Koger un Partneri” strādā pie tehniskā projekta izstrādes. Būvdarbus ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvei varētu sākties šī gada augusta sākumā.

Projektu „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pašvaldības autoceļi, ielu ikdienas uzturēšana

16.03.2009

Murmastienes pagasta padome izsludina iepirkumu

Identifikācijas Nr.: Murmastienes pagasta padome 2009/03
Iepirkuma nosaukums: Pašvaldības autoceļu, ielu ikdienas uzturēšana (greiderēšana, ceļmalu appļaušana, pakalpojumi kravas automašīnai)
Publicēšanas datums: 16.03.2009.
Papildus informācija : Darba uzdevumu var saņemt Murmastienes pagasta padomē, kontaktpersona Jānis Mozga, tālr. 64825323
Pasūtītāja nosaukums: Murmastienes pagasta padome
Pasūtītāja reģistrācijas Nr.90000054765
Pasūtītāja adrese: Jaunatnes ielā 14, p/nMurmastiene, Madonas rajons
Tālr.64825323, fakss 64825333
Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz rakstiskā veidā. Cenu piedāvājumam jābūt izteiktam LVL ar PVN (ja pretendents ir PVN maksātājs)
Līgums tiks slēgts ar to pretendentu, kurš piedāvās viszemāko cenu.
Paredzamā līgumcena: 7000 LVL ( bez PVN)
Pieteikumi jāiesniedz līdz 24.03.2009. plkst.10.00.


_