2018. gada 20. februāris
Šodien vārdadienas svin Smuidra, Vitauts, Smuidris

Iepirkums

14.04.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Dolomīta šķembu piegāde  id.nr. 2010/7

Piedāvājumus iesniegt līdz 29.04.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

nolikums škembam

Iepirkums

05.04.2010

Paziņojums par noslēgto līgumu

2010.gada 5.maijā noslēgts līgums ar SIA “Sistēmeksperts”, līguma summa 1745 Ls (bez PVN).

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Būvuzraudzība Varakļānu novada atkritumu izgāztuvju rekultivācijai id.nr. 2010/6-KF

Piedāvājumus iesniegt līdz 16.04.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

nolikums buvuzraudziba Atkritumi

Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves tehniskais projekts

buvlaikuma_org.shema; generalais_plans; Paskaidrojums; rekultivacijas_griezums; topografiskais_plans; vert.plan.pec_rekultiv.; visparigie_raditaji.

Murmastienes pagasta atkritumu izgāztuves Vorza tehniskais projekts

VORZA_PDF

Projekta „Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves “Varakļāni” rekultivācija” ieviešana

26.03.2010

2009.gada 16.jūlijā Vides ministrija un Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta

 „Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves  “Varakļāni” rekultivācija” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/08/IPIA/VIDM/031 īstenošanu.

Projekta mērķis ir

  • Nodrošināt izgāztuves atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • Novērst izgāztuves ietekmi uz vides kvalitātes pasliktināšanos;
  • Monitoringa sistēmas izveide izgāztuvē.

Projekta ietvaros SIA „Geo Consultants” izstrādāja tehnisko projektu. Iepirkuma rezultātā būvdarbu līgums tika noslēgts ar  SIA „Ošukalns”, līguma summa 68820,19 LVL (bez PVN). Drīzumā tiek plānots uzsākt būvdarbus. 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves “Vorza” rekultivācija Murmastienes pagastā” ieviešana

26.03.2010

2009.gada 16.jūlijā Vides ministrija un Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves “Vorza” rekultivācija Murmastienes pagastā (70788/3052/PPV)” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/08/IPIA/VIDM/004 īstenošanu. Izgāztuves platība ir 0,6 ha, atkritumu slāņa biezums vidēji 6-8 metri.

Projekta rezultātā atkritumu izgāztuve tiks rekultivēta  atbilstoši prasībām, tādējādi uzlabojot vides piesārņojumu, kas galvenokārt saistīts ar grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu. Rekultivācijas darbu ietvaros tiks izveidotas 3 monitoringu akas, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībās atbilstošu pēcrekultivācijas monitoringu.

Projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums „Sadzīves atkritumu izgāztuves “Vorza” rekultivācija Murmastienes pagastā”, kura rezultātā tiesības slēgt līgumu ieguva SIA „Vidzemes būvnieks”, līguma summa 18740 LVL (bez PVN). 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” ieviešana

26.03.2010

2009.gada 3.novembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/010/043 īstenošanu.

Projekta rezultātā tiks veikta jauna dziļurbuma būvniecība un aprīkošana ar sūkni, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas un ar tās izbūvi saistītu objektu būvniecība, jaunu kanalizācijas tīklu būvniecība un atbilstošas kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, kā arī esošā kanalizācijas tīkla posma rekonstrukcija.

Projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums tehniskā projekta izstrādei, kura rezultātā noslēgts līgums ar SIA „Belss”  un patlaban notiek tehniskā projekta izstrāde. 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Iepirkums

19.03.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Pārtikas produktu iegāde id.nr. 2010/5

Piedāvājumus iesniegt līdz 23.04.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

 Nolikums :  partika varaklani

Iepirkumu sarakste partika

Iepirkums

16.03.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Būvuzraudzība projekta “Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana un sporta laukuma rekonstrukcija Varakļānu pilsētā”id.nr. 2010/4- ELFLA

Piedāvājumus iesniegt līdz 01.04.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

nolikums buvuzraudziba ELFLA

Darbu apjomi- Varaklani

Projekts Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos

09.03.2010

2009.gada 2.septembrī Valsts reģionālā attīstības aģentūra un Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos” Nr. 3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/059 īstenošanu.

Rekonstruējāmā ēka

Projekta ietvaros tiks pilnībā rekonstruēta Rīgas ielas 9 ēka (vecā poliklīnika), ēkā tiks izveidotas krīzes istabas, sociālā darbinieka kabinets un psihologa kabinets, telpa jauniešiem u.c. kabineti, kā arī tiks ierīkots lifts, lai alternatīvās aprūpes centra pakalpojumi būtu pieejami personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Tika izsludināts iepirkums, kura rezultātā ārstniecības ēku rekonstruēs SIA „Madonas būve”, iepirkuma summa 72 244,87 Ls ( bez PVN), būvuzraudzību veiks  SIA „Vires ” būvuzraugs Jānis Zommers.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

2010.gada 28.janvāra domes sēdes protokols

01.03.2010

Domes_sede_28.01.2010

Iepirkums

15.02.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepikumu

Būvdarbi projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās”  iden. Nr. VNP 2010/3-KPFI.

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.03.2010. Rīgas ielā 13, Varakļānos. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 13.04.2010.

Energo nolikums

Pašvaldības administratīvā ēka, Buvdarbu aojomi_Domes ēka

kulturas nams,    Buvdarbu apjomi_Kulturas nams

m-m skola, Buvdarbu apjomi_Muzikas skola

Aprūpes centrs, Buvdarbu apjomi aprupes centrs

PII,   Buvdarbu apjomi_Bērnu darzs

Stirnienes skolaBuvdarbu apjomi Stirnienes skola

Murmastienes skolaBuvdarbu apjomi_Murmastienes skola

Iepirkumu sarakste Energo

Iepirkumu sarakste Energo 2


_