2018. gada 20. septembris
Šodien vārdadienas svin Marianna, Ginters, Guntra

Projekta „Sociālās dzīvojamās mājas „Pūpoli” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi ” ieviešana

03.02.2011

 

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Varakļānu novada pašvaldība ir noslēgusi  vienošanos par projekta

„Sociālās dzīvojamās mājas „Pūpoli” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/021 īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī uzlabot sociāli mazaizsargāto grupu dzīves apstākļus nodrošinot vienlīdzīgu vides pieejamību. Projekta ietvaros sociālajā dzīvojamā māja Rīgas ielā 36, Varakļānos tiks veikta fasādes siltināšana, jumta pārseguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija u.c. būvdarbi. Renovācijas un rekonstrukcijas  pasākumi palielinās ēkas energoefektivitāti un cels tās kvalitāti.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās

25.01.2011

Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās” līguma Nr. VIDM/2009/KPFI-1/69 īstenošanu.

Projekta ietvaros ir veikti energoefektivitātes būvdarbi septiņās pašvaldības ēkās. Būvdarbus veica SIA „Selva būve”, būvuzraudzību SIA „Vires”, autoruzraudzību SIA „B&L projekti”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Iepirkums

30.12.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Sociālo māju energoresursu patēriņa samazināšana, renovācija un rekonstrukcija   id.nr. VNP 2010/28-ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 03.02.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Pils 17DARigas36 DAsoc.maju nolikums

Sociālās mājas “Ceriņi” Pils ielas 17 tehniskā dokumentācija PASKAIDROJUMA RAKSTSEnergoauditsDOPAR-1AR-2AR-3AR-4AR-5Ar-6AR-7AR-8AR-9EL-1EL-2EL-3EL-4EL-5EL-6EL-7EL-8EL-9EL-10;EL-11EL-12UAS-1UAS-2UAS-3UAS-4UAS-5

Sociālās mājas  “Pūpoli” Rīgas ielas 36 tehniskā dokumentācija PASKAIDROJUMA RAKSTSenergoauditsdopAR-1AR-2AR-3AR-4A-5AR-6AR-7AR-8EL-1EL-2EL-3EL-4EL-5EL-6EL-7EL-8EL-9EL-10EL-11EL-12UAS-1UAS-2UAS-3UAS-4UAS-5UAS-6

Iepirkumu sarakste soc.m.1

Iepirkums

27.12.2010

SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”  izsludina iepirkumu

Iekšējā renovācija, pasažieru pacēlāja iegāde un uzstādīšana Varakļānu veselības aprūpes centrā  id.nr. VVAC 2010/6- ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 10.01.2011. plkst.12:00 Varakļānu veselības aprūpes centrā Pils ielā 25a, Varakļānos

nolikums-būvniecības nr.6Paskaidrojuma-rakstsPaskaidrojuma raksts par mainītajiem apjomiemVispārīgie-norādījumi-tāmeiBA-kopējie;Apjomi-rol

Tehnisko dokumentāciju skatīt pie šī paša pārtrauktā iepirkuma VVAC/5 -ERAF.

 

Iepirkums

07.12.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Aprīkojuma iegāde Murmastienes pagasta pasākuma zālei   id.nr. VNP 2010/27

Piedāvājumus iesniegt līdz 13.12.2010. plkst.12:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums Murmastienes aprikojums

 

Iepirkums

07.12.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Varakļānu kultūras nama iekštelpu remonts  id.nr. VNP 2010/26

Piedāvājumus iesniegt līdz 13.12.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

nolikums KN renovācijaBA_VARAKLANI_KN

 

Iepirkums

07.12.2010

SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”  izsludina iepirkumu

Iekšējā renovācija, pasažieru pacēlāja iegāde un uzstādīšana Varakļānu veselības aprūpes centrā  id.nr. VVAC 2010/5- ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 13.12.2010. plkst.11:00 Varakļānu veselības aprūpes centrā Pils ielā 25a, Varakļānos

nolikums veselības centramApjomi rolAR00AR01AR02;BK01

BA-kopējieVispārīgie norādījumi tāmeiAR-1AR-2AR-3AR-4Paskaidrojuma raksts

K1_matr.specK1_otrais_stavsK1_pagrabstavsK1_pirmais_stavsSiltummezgla_matr.specSiltummezglsU1_matr.spec

U1_otrais_stavsU1_pagrabstavsU1_pagrabstavsU1_pirmais_stavsventilacija_matr.spec;

ventilacija_otrais_stavsventilacija_pirmais_stavsVisp.AVKVisp.U1

EL-1EL-2EL-3EL-4EL-5EL-6EL-7EL-8UAS-1UAS-2UAS-3UAS-4UAS-5UAS-6UAS-7UAS-8UAS-9

Projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves “Vorza” rekultivācija Murmastienes pagastā” realizācija

26.11.2010

Varakļānu novada pašvaldība Murmastienes pagastā īstenoja projektu „Sadzīves atkritumu izgāztuves “Vorza”
rekultivācija Murmastienes pagastā (70788/3052/PPV)” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/08/IPIA/VIDM/004. Izgāztuves platība ir 0,6 ha, atkritumu slāņa biezums vidēji 6-8 metri.

Projekta rezultātā tika rekultivēta atkritumu izgāztuve, tādējādi uzlabojot vides piesārņojumu, kas galvenokārt saistīts ar grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu. Rekultivācijas darbu ietvaros tika izveidotas 3 monitoringu akas, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībās atbilstošu pēcrekultivācijas monitoringu.

Izgāztuves rekultivācijas darbus veica  SIA „Vidzemes būvnieks”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Projekta „Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves  “Varakļāni” rekultivācija” ieviešana

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu projekta „Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves  “Varakļāni” rekultivācija” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/08/IPIA/VIDM/031.

Iepirkuma rezultātā būvdarbu līgums tika noslēgts ar  SIA „Ošukalns”, līguma summa 68820,19 LVL (bez PVN). Objekta būvuzraudzību veic SIA „Sistēmeksperts” un autoruzraudzību SIA „Geo Consultants”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 


 

Iepirkums

16.11.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Podestu piegādē Varakļānu kultūras namam  id.nr. VNP 2010/25

Piedāvājumus iesniegt līdz 25.11.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums podesti

 

Projekta „Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana un sporta laukuma rekonstrukcija” ieviešana

13.11.2010

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana un sporta laukuma rekonstrukcija” līguma  Nr. 08-05-L32100-000070.

Projekta ietvaros ir veikta sporta laukuma rekonstrukcija, palielinot sporta laukumu atbilstoši ES prasībām, kurā ietilpt sporta spēļu laukums, četri skrejceļi ar sintētiskā seguma klājumu un vieglatlētikas sektori.

Pašlaik turpinās darbi pie bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanas, kas ietver laukuma rekonstrukcijas darbus – nomainot laukuma segumu, atjaunojot bruģētos celiņus, kas šķērso laukumu, kā arī laukuma aprīkošanu ar jauniem ES un LR likumdošanas standartiem atbilstošiem rotaļu laukuma elementiem.

Būvdarbus projekta ietvaros veic SIA „Aļņi AS”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!


 


_