2017. gada 18. oktobris
Šodien vārdadienas svin Rolanda, Rolands, Ronalds, Erlends

2009.gada 30.jūlija domes sēdes protokols

08.09.2009

Domes_sede_30.07.2009.doc

2009.gada 15.jūlija ārkārtas domes sēdes protokols

07.09.2009

Domes_sede_15.07.2009.doc

2009.gada 9.jūlija ārkārtas domes sēdes protokols

04.09.2009

Domes_sede_09.07.2009.doc

2009.gada 2.jūlija ārkārtas domes sēdes protokols

03.09.2009

Domes_sede_02.07.2009.doc

2009.gada 1.jūlija domes sēdes protokols

02.09.2009

Domes_sede_01.07.2009.doc

Tiek realizēts “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” projekts

18.05.2009

projektabilde-500Līguma “Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu būvniecība un rekonstrukcija Varakļānos” ietvaros notiek darbi Mehanizatoru un Dārzu ielās, Pils ielā.

Darbus ģenerāluzņēmēja „A.A & Būvkompānijas” vadībā veic SIA „Latgalija” un SIA „Eko Tehnoloģija”.

Būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību nodrošina SIA „Geo Consultants”
Līguma par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecību ietvaros AS „Koger un Partneri” strādā pie tehniskā projekta izstrādes. Būvdarbus ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvei varētu sākties šī gada augusta sākumā.

Projektu „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pašvaldības autoceļi, ielu ikdienas uzturēšana

16.03.2009

Murmastienes pagasta padome izsludina iepirkumu

Identifikācijas Nr.: Murmastienes pagasta padome 2009/03
Iepirkuma nosaukums: Pašvaldības autoceļu, ielu ikdienas uzturēšana (greiderēšana, ceļmalu appļaušana, pakalpojumi kravas automašīnai)
Publicēšanas datums: 16.03.2009.
Papildus informācija : Darba uzdevumu var saņemt Murmastienes pagasta padomē, kontaktpersona Jānis Mozga, tālr. 64825323
Pasūtītāja nosaukums: Murmastienes pagasta padome
Pasūtītāja reģistrācijas Nr.90000054765
Pasūtītāja adrese: Jaunatnes ielā 14, p/nMurmastiene, Madonas rajons
Tālr.64825323, fakss 64825333
Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz rakstiskā veidā. Cenu piedāvājumam jābūt izteiktam LVL ar PVN (ja pretendents ir PVN maksātājs)
Līgums tiks slēgts ar to pretendentu, kurš piedāvās viszemāko cenu.
Paredzamā līgumcena: 7000 LVL ( bez PVN)
Pieteikumi jāiesniedz līdz 24.03.2009. plkst.10.00.

Pašvaldību apvienošanās projekts

20.02.2009

Par Varakļānu novadu veidojošo pašvaldību apvienošanās projekta ziņojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2009. gada 18. februāra līdz 2009. gada 31.martam.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
19. martā plkst. 1700 Murmastienes pamatskolas telpās; Sēdei tiek mainīts datums – tā notiks 23.03.2009. plkst.17.00 Murmastienes pamatskolā mazajā zālītē
26. martā plkst. 1700 Varakļānu pilsētas kultūras namā.
Ar Varakļānu novadu veidojošo pašvaldību apvienošanās projekta ziņojuma 1. redakcijas materiāliem var iepazīties pašvaldību mājaslapās www.varaklani.lv un www.murmastiene.lv.  Projekta ziņojuma materiāli rakstiskā veidā pieejami visu pašvaldību administrācijās.
Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu var iesniegt Varakļānu pilsētas domē, Murmastienes un Varakļānu pagastu padomēs līdz 31. marta plkst. 1700.
Vēlāk iesniegtie priekšlikumi netiks izskatīti.

Tālruņi uzziņām:
Varakļānu pilsētas domē 64860840; 64860870;
Murmastienes pagasta padomē 64825323; 64825333;
Varakļānu pagasta padomē 64807662

Novada-apvienosanas-projekts.doc

Varakļānos uzsākta projekta „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešana

02.02.2009

projektabilde-5002008.gada 28.oktobrī, Rīgā, Vides ministrijā starp Vides ministriju, Varakļānu pilsētas domi un Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA tika parakstīts civiltiesiskais līgums par projekta īstenošanu. Projekts tiks īstenots, izmantojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, valsts budžeta, pašvaldības un komunālā uzņēmuma finansējumu.
Līguma ietvaros paredzēts:

Divu jaunu artēzisko urbumu izbūve, atdzelžošanas stacijas izbūve ar jaudu 500m3/d, virszemes ūdens rezervuāra (2 x 200 m3) un otrā pacēluma sūkņu stacijas izbūve, mobilā dīzeļģeneratora iegāde, neizmantojamo dziļurbumu tamponēšana (3 urbumi), notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve ar jaudu 550m3/d, galvenās KSS rekonstrukcija (aizstājot ar jaunu), kanalizācijas tīklu rekonstrukcija veicot 102 skataku remontu un 2,07 km kanalizācijas tīklu nomaiņu, ūdensapgādes tīklu paplašināšanu 3,72 km garumā, saimnieciskās kanalizācijas tīklu paplašināšanu Varakļānu pilsētas teritorijā par 2,94 km, t.sk., izbūvējot 0,52 km kanalizācijas spiedvadu un jaunu KSS, Kokaru ciema pieslēgšana Varakļānu pilsētas kanalizācijas sistēmai, izbūvējot 0,73 km kanalizācijas spiedvadu un jaunu KSS, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, nomainot 1,91 km cauruļvadu un uzstādot 94 jaunus aizbīdņus, 6 hidrantus un 48 ūdens skaitītājus.
Līguma kopējās izmaksas ir 5 351 565,20 lati, līguma kopējās attiecināmās izmaksas ir 4 346 275,86 lati.
Projekta ietvaros ir noslēgti sekojoši līgumi:
01.02.2008. – „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārtas projekta finanšu un izmaksu-ieguvumu analīzes aktualizācija” ar SIA „Ekoprojekts”
29.01.2009. – līgums „Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi ūdenssaimniecības objektu būvniecības līgumos Varakļānos” ar SIA „Geo Consultants”;
29.01.2009. – būvdarbu līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Varakļānos” ar PS „AA & Būvkompānijas”;
29.01.2009. – būvdarbu līgums „Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas projektēšana un būvdarbi” ar Konsorciju „Koger un Partneri”;
29.01.2009. – būvdarbu līgums „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un būvdarbi” ar Konsorciju „Koger un Partneri”;
03.02.2009. – autoruzraudzības līgums „Autoruzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošanas un paplašināšanas līgumam Varakļānos” ar „Halcrow Group Limited”.
Realizējot projektu Varakļānu pilsētā un Varakļānu pagasta Kokaru ciemā tiks uzlabota ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, kā arī samazināts vides piesārņojuma risks.

Noderīgas saites

· Finanšu ministrijas administrētā Eiropas Savienības fondu interneta lapu:
www.esfondi.lv

· Vides ministrijas mājas lapas sadaļu „Fondi un investīcijas”/2007.-2013.g.Eiropas Savienības finanšu plānošanas periods:

http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=4107

· Eiropas Komisijas interneta lapām par KF (ja projekta līdzfinansējumu nodrošina KF):

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_en.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24233.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24231.htm

Projektu „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšana no sniega

05.01.2009

Pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšana no sniega Murmastienes pagasta padome izsludina iepirkumu.

Identifikācijas Nr.: Murmastienes pagasta padome 2009/01
Iepirkuma nosaukums: Pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšana no sniega
Publicēšanas datums: 05.01.2009.
Papildus informācija : Iepirkuma Nolikumu un Darba uzdevumu var saņemt Murmastienes pagasta padomē, kontaktpersona Jānis Mozga, tālr. 64825323
Pasūtītāja nosaukums: Murmastienes pagasta padome
Pasūtītāja reģistrācijas Nr.90000054765
Pasūtītāja adrese: Jaunatnes ielā 14, p/nMurmastiene, Madonas rajons
Tālr.64825323, fakss 64825333
Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz rakstiskā veidā. Cenu piedāvājumam jābūt izteiktam LVL ar PVN (ja pretendents ir PVN maksātājs)
Līgums tiks slēgts ar to pretendentu, kurš piedāvās viszemāko cenu.
Paredzamā līgumcena: 6000 LVL ( bez PVN)
Pieteikumi jāiesniedz līdz 12.01.2009. plkst.09.00.


_