2018. gada 20. februāris
Šodien vārdadienas svin Smuidra, Vitauts, Smuidris

Iepirkums

07.09.2010

SIA””Varakļānu veselības aprūpes centrs””izsludina iepirkumu

Medicīnisko ierīču iegāde

VVAC  id.nr. 2010/1 ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 20.09.2010. plkst.16:00 Varakļānu veselības aprūpes centrā Pils ielā 25a, Varakļānos

Medicinisko-preču nolikums nr.1

 

Iepirkums

16.08.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒKU TEHNISKĀS DOKUMENTĀCJAS UN ENERGOAUDITU IZSTRĀDE ATBILSTOŠI AUGSTĀM ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBĀM UN IZMANTOJOT VIDEI DRAUDZĪGUS BŪVNIECĪBAS MATERIĀLUS UN IZSTRĀDĀJUMUS    id.nr. 2010/13

 Piedāvājumus iesniegt līdz 24.08.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums Varaklaniem

2010.gada 30.jūnija domes sēdes protokols

05.08.2010

Domes_sede_30.06.2010

2010.gada 27.maija domes sēdes protokols

05.08.2010

Domes_sede_27.05.2010

2010.gada 29.aprīļa domes sēdes protokols

05.08.2010

Domes_sede_29.04.2010

Iepirkums

03.08.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Varakļānu vidusskolas sanmezglu vienkāršotā renovācija   id.nr. 2010/12

 Piedāvājumus iesniegt līdz 13.08.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

nolikums Skolas sanmezgli

AR-01; AR-02; AR-03

2009.gada publiskais pārskats

30.07.2010

publiskais pārskats 2009

Iepirkums

23.07.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Seguma rekonstrukcija Kalna un Ausamas ielā id.nr. 2010/11-ELFLA

 Piedāvājumus iesniegt līdz 02.08.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

nolikums Pagasts

Pielikums Nr. 10 Lokalas tames

garenprofils Kalna iela Layout2 (1); GRIEZUMS Layout2 (1);  

saraksti – Ausmas ielasaraksti- Kalna ielaVARAKLANI-Trases plans – AusmasVARAKLANI-Trases plans Kalna

Ausmas ielaKalna iela

Ar pārējo tehnisko dokumentāciju var iepazīties Varakļānu  novada  pašvaldībā.

Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās

13.07.2010

2009.gada 11.novembrī Vides ministrija un Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās” līguma Nr. VIDM/2009/KPFI-1/69 īstenošanu.

Varakļānu novada pašvaldība veica iepirkumu par būvdarbu veikšanu, kura rezultātā 2010.gada 24.maijā tika noslēgts līgums ar SIA „Selva būve” par būvdarbu veikšanu ar kopējo summu 442  916 ,27 Ls ( bez PVN).

Būvuzraudzību objektam veiks SIA „Vires ” un autoruzraudzību SIA „Vidzeme 90”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Varakļānu vidusskolā” ieviešana

13.07.2010

Realizējot projektu „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās  nodrošināšana Varakļānu vidusskolā”  veiktas šādas aktivitātes:  renovēti un modernizēti dabaszinību (ķīmijas, fizikas un bioloģijas) un matemātikas kabineti,  un iegādātas mēbeles renovēto telpu aprīkošanai augstāk minētajiem mācību priekšmetu kabinetiem.

Turpmāk skolēniem tiks nodrošināti priekšnosacījumi mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības ieguvei dabaszinātnēs, kā arī sniedzot mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību, tiks paaugstināta skolēnu interese par dabaszinātnēm.

Projekta ietvaros tiks iegādātas un uzstādītas iekārtas, piederumi, aprīkojums un tehnoloģijas (strāvas avoti, mērinstrumenti, mikroskopi, vakuumsūkņi, reaģenti, mulāžas, projektori, interaktīvās tāfeles u.c.), kā arī izveidotas 25 darba vietas darbam ar datoru prioritārajos priekšmetos, tādējādi turpmāk nodrošinot izglītības programmu realizāciju atbilstoši mūsdienu prasībām. Šīs aktivitātes tiks veiktas centralizēti valsts līmenī. Projektu plānots realizēt līdz 2010. gada 31. decembrim.

 

23.06.2010.

Projekta „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos” ieviešana

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos” Nr. 3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/059.

Projekta ietvaros pašlaik aktīvi notiek ārstniecības ēkas rekonstrukcija par alternatīvās aprūpes centru. Pēc iepirkuma līguma plānots būvdarbus pabeigt līdz septembrim.

 

 

 


_