2018. gada 23. jūlijs
Šodien vārdadienas svin Magda, Magone, Mērija

Projekta “Satiksmes drošibas uzlabošana Varakļānu pagastā” ieviešana

18.04.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno ERAF projektu „Satiksmes drošības uzlabošana Varakļānu pagastā” Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/109/051.

Projekta ietvaros  ir paredzēts uzlabot satiksmes drošību atdalot gājēju, kā satiksmes dalībnieku infrastruktūru no autotransporta līdzekļu infrastruktūras. Projekta ietvaros veicamās darbības- ceļu drošības audits, gājēju celiņa izbūve Latgales prospektā, apgaismojuma izbūve Latgales prospektā un Ausmas ielā.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Noslēdzies projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās  bāzes nodrošināšana Varakļānu vidusskolā”

2011.gada 31.martā ir noslēgusies projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās  nodrošināšana Varakļānu vidusskolā” id. Nr. 2009/0070/3DP/3.1.3.1.0/08/ IPIA/VIAA/043 īstenošana.

Projekta ietvaros renovēti dabaszinību – ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas kabineti, iegādātas mēbeles renovēto telpu aprīkošanai augstāk minētajiem mācību priekšmetu kabinetiem, iegādātas un uzstādītas iekārtas, piederumi, aprīkojums un tehnoloģijas, kā arī izveidotas 25 darba vietas darbam ar datoru prioritārajos priekšmetos, tādējādi turpmāk nodrošinot izglītības programmu realizāciju atbilstoši mūsdienu prasībām.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 98392 Ls, tai skaitā ERAF un valsts budžeta finansējums 92488 Ls un pašvaldības finansējums 5904 Ls

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

 

 

2011.gada 28.februāra domes sēdes protokols

12.04.2011

Domes_sede_28.02.2011

2011.gada 27.janvāra domes sēdes protokols

12.04.2011

Domes_sede_27.01.2011

2010.gada 30.decembra domes sēdes protokols

12.04.2011

Domes_sede_30.12.2010

2010.gada 25.novembra domes sēdes protokols

12.04.2011

Domes_sede_25.11.2010

2010.gada 12.novembra ārkārtas domes sēdes protokols

12.04.2011

Domes_sede_12.11.10

Iepirkums

01.04.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Dolomīta šķembu piegāde id.nr. VNP 2011/4

Piedāvājumus iesniegt līdz 11.04.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Škembas 2011

Iepirkums

25.03.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Zemes instrumentālā uzmērīšana id.nr. VNP 2011/3

Piedāvājumus iesniegt līdz 04.04.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

zemes uzmerisana 2011

PRECIZĒJUMS: Nr. 16. Vasarnīcu iela pareizais kad. nr. 7017-002-0028

Nr. 25 pareizi jābūt Jaunā iela

Iepirkums

23.03.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Aprīkojuma iegāde Murmastienes aktu zālei   id.nr. VNP 2011/2

Piedāvājumus iesniegt līdz 04.04.2011. plkst.10:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

AprikojumsMurmastiene 2011-2- precizets

 

Projekta “Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ieviešana

17.03.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana ” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/075.

Projekta mērķis ir paaugstināt pašvaldības administratīvo kapacitāti un uzlabojot autonomo funkciju realizācijas kvalitāti piesaistot kvalificētus speciālistus- vecāko datortīklu administratoru un sociālo darbinieku.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Noslēdzies projekts „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos”

Varakļānu novada pašvaldībā 25.02.2011. ir noslēgusies  projekta „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos” Nr.   3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/059 īstenošana.

Projekta ietvaros tika veikta ēkas rekonstrukcija par alternatīvās aprūpes, centrā iegādāts aprīkojums kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai. Alternatīvā aprūpes centra mērķauditorija ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, pensionāri un personas ar īpašām vajadzībām.  Centra apmeklētājiem tiks piedāvātas daudzpusīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, psihologa konsultācijas,  kā arī veļas mazgāšanas, mazgāšanās un citas alternatīvās aprūpes iespējas.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 143 285,31 Ls, tai skaitā ERAF un valsts budžeta finansējums 133 255,33 Ls un pašvaldības finansējums 10 029,98 Ls

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 


_