2018. gada 21. marts
Šodien vārdadienas svin Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

Iepirkums

10.11.2010

SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”  izsludina iepirkumu

Datortehnikas iegāde  VVAC  id.nr. 2010/4- ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 23.11.2010. plkst.11:00 Varakļānu veselības aprūpes centrā Pils ielā 25a, Varakļānos

datoru iepirkums nr.4

Iepirkums

10.11.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana alternatīvajam aprūpes centram id.nr. VNP 2010/24-ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 06..12.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Aprīkojums Rīgas 9 ok

 

Iepirkums

22.10.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Varakļānu kultūras nama zāles un skatuves apgaismojums un mehānika id.nr. 2010/23

Piedāvājumus iesniegt līdz 02.11.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikus.KN.gaismasKN.LOK.TAME.gaismas

 

Iepirkums

22.10.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Varakļānu kultūras nama skatuves un zāles drapēriju iegāde id.nr. 2010/22

Piedāvājumus iesniegt līdz 02.11.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

VaraklanuKN skatuves un zāles draperijas

Nolikus.KN.draperijam

Iepirkums

22.10.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma iz’būve pie Stirnienes pamatskolas un tautas nama  id.nr. 2010/21

Piedāvājumus iesniegt līdz 01.11.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

nolikums Stirniene cels

Tehn.projDA

Iepirkums

20.10.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Administratīvās ēkas rekonstrukcija – aktu zāles piebūve id.nr. 2010/20-ELFLA   ( Murmastienes pagasta pārvalde)

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.11.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

NOLIKUMS MURMASTIENE aktu zale

Būvdarbu apjomi;   DOP-Paskaidrojums;    Vispārīgie norādījumi tāmeiPaskaidr_MurmPASKAIDROJUMA RAKSTS UKPASKAIDROJUMA RAKSTS AVK;   AR-00 Visparigie raditaji – A4AR-01 1 stava plans – A2AR-02 Pagrabstava plans – A2AR-03 Jumta plans – A2AR-04 Griezums 1-1 – A3AR-05 Fasades – A3+AR-06 Logu un durvju specifikacija – A3AR-07 Apdares darbu tabula – A3BK-00 Visparigie raditaji – A3BK-01 Pamatu plans – A3BK-02 Pamatu griezums – A3BK-03 1. st. parsedzu plans – A3BK-04 1. st. dzb josla – A3+BK-05 Kopnu un sparu plans – A3;  BK-06 Griezums A-A – A3BK-07 Griezums 2-2 – A3BK-08 Kolonnu pastipr. – A4GP-01Apkure 1stApkure aksoApkure pagrK1 1stK1 aksinomK1 pagr;  Specifik -K1;  Specifik -U1Specifik VentSpecifik-ApkureUdens 1stUdens aksinomUdens pagrabstVent 1 stVent aksiomEL-1 – A4;  EL-2 – A2;  EL-3 – A2EL-4 – A3EL-5 – A2EL-6 – A4UAS-1 A4UAS-2 A3UAS-3 A4UAS-4 A3UAS-5 A3UAS-6 A3UAS-7 A3UAS-8 A4UAS-9 A4

Ipirkumu sarakste.Murm.aktu.zale

AKTUĀLI

Ipirkumu sarakste[1].Murm.aktu.zale2; Precizeti Būvdarbu apjomi

Ipirkumu sarakste.Murm.aktu.zale3BK-09 – A3Ipirkumu sarakste.Murm.aktu.zale4

Iepirkums

20.10.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Jauna skolēnu autobusa ( 19+1) piegāde Varakļānu novada pašvaldībai    id.nr. 2010/19

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.11.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums autobusam.doc

Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas – Katoļu Draudze

19.10.2010

Rīgas iela 2, Varakļāni, Varakļānu novads. LV-4838

Tālrunis: 4866187

 

Dievkalpojumu kārtība:
Mēneša pirmajā ceturtdienā vakarā – svētā stunda;
Mēneša pirmajā piektdienā sv. Mise 8:00 – Vissv. Sakr. izstādīšana un sv. Mise 10:00 – Vissv. Jēzus Sirds litānija; Svētība; sv. Krusta relikviju pagod.;
Mēneša pirmajā Adorācijas svētdienā sv. Mise 9:00 – Vissv. Sakr. izstādīšana; svētais Dievs; sv. Mise 11:00
Vissv. Jēzus Sirds litānija; Uzupurēšanās akts; Pretī Visuaugstākam himna; Svētība; sv. Krusta relikviju pagod.
Katru otrdienu – sv. Mise 8:00; sv. Antona lit. un relikv.;
Katru piektdienu – sv. Mise 8:00; Jēzus Vārda lit.; relikv.
Katru svētdienu  – sv. Mise 9:00; Svētais Dievs;
sv. Mise 11:00; Vesperes; Dievmātes litānija;

Draudzes īpašās svinamās dienas:
VJM Pasludināšanas diena (25 III)-3 dienu rekolekcijas;
Sv. Viktora diena-Baltajā svētdienā;
Sv. Aloizija svētki, – svinami svētdienā pēc 21. jūnija;
VJM debesīs uzņemšanas svētki-draudzes galvenie svētki, svinami saistībā ar 15 VIII-(Vissv. Sakramenta godināšanas 3 dienas);
Rožukroņa svētki-pirmajā oktobra svētdienā;
VJM bezvainīgās ieņemšanas svētki (8 XII).

Prāvests:

Česlavs Mikšto
mob.: 29771895

VARAKĻĀNU DRAUDZES ZIEDOJUMU KONTS ĒRĢEĻU REMONTAM

19.10.2010
Varakļānu Romas katoļu draudze
Latvija, Varakļānu nov., Varakļāni, Rīgas iela – 2.
Reģ. Nr. – 90000471580
Konta Nr. – Swedbank LV 72HABA0551038164535
Ziedojums ērģeļu remontam

Varakļānu draudzes vēstures (1790 – 1900)

19.10.2010

Jānis Broks

Ieraksti metriku grāmatās ļauj secināt, ka Varakļāni 1790. gada nogalē no misiju stacijas tika pārdēvēti par draudzi, jo dominikāņu priesteris Ludvigs Jurgulovičs, kas līdz tam pie sava paraksta ir licis apzīmējumu „misionarius”, tātad – Varakļānu misionārs, sāka parakstīties kā „curatus Varclanensis” – Varakļānu pārvaldītājs.

1795. gadā Varakļānu draudze pārgāja pasaulīgo priesteru aprūpē. Šajā gadā par Varakļānu kurātu vai pārvaldnieku kļuva Jānis Kuprevičs, kas 1798. gadā sāka parakstīties kā Varakļānu baznīcas rektors („rector ecclesia Varclanensis”). Pirmais pasaulīgais vikārs bija Jānis Milinovičs, kura vārds metriku grāmatās sāka parādīties 1795. gadā.

1796. gada laulību metriku ierakstos par dažiem laulājamiem parādās vārdi – „Barkavas draudzes loceklis”, „Viļānu draudzes loceklis”. 1797. gadā nāk klāt arī „Stirnienes draudzes loceklis”. Tas nozīmē, ka šajā laikā jau ir darbojušās arī Varakļānu tagadējās kaimiņu draudzes Barkavā, Viļānos, Stirnienē.

1799. gadā Varakļānu draudzi ir apmeklējis Rēzeknes dekāns Jezups Kirkillo, bet 1800. gada 18. oktobrī, sakarā ar dekanāta vizitāciju, Varakļānos ir uzturējies Daugavpils dekāns.

Turpināt lasīt »


_