2018. gada 24. jūnijs
Šodien vārdadienu svin Jānis

Iepirkums

27.06.2011

IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTAUKTA

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Varakļānu novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam un teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam izstrāde   id.nr. VNP 2011/10-ESF

Piedāvājumus iesniegt līdz 29.07.2011. plkst.12:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

 

Iepirkums

27.06.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Pārtikas produktu piegāde  id.nr. VNP 2011/9

Piedāvājumus iesniegt līdz 29.07.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

partika varaklani 2011 ok

Iepirkums

16.06.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Būvdarbi projekta “Satiksmes drošības uzlabošana Varakļānu pagastā” ietvaros   id.nr. VNP 2011/8 -ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 28.06.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Pagasta satiksmes nolikums

pask raksts Latgales prospektspaskaidrojuma r. elektribaiDA elektribaDA vajstravas tikliLatgales prospekts-d.d., sarakstiLatg.prosp.Lokālās tamesDWG_faili

 

 

Murmastienes pagastā norisinās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” ieviešana

15.06.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/010/043.

Projekta ietvaros  ir noslēgts iepirkuma līgums ar SIA „Halle B” par  būvdarbu veikšanu, līguma summa 76 044,65 Ls (bez PVN). No maija līdz augustam notiek būvniecības darbi. Projektu plānots pabeigt līdz augusta beigām.

 

SIA ”Varakļānu veselības aprūpes centrs” īsteno ERAF projektu „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Varakļānu veselības aprūpes centrā”, id.nr.3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/022.

Projekta ietvaros uzstādīts pasažieru pacēlājs, nodrošinot pakalpojumu pieejamību personām ar kustību traucējumiem.

Veikta veselības aprūpes ēkas iekšējā renovācija ārstu speciālistu kabinetos, diagnostikas un terapijas kabinetos, ģimenes ārstu prakses kabinetos u.c., nodrošinot atbilstošu vidi pacientu ārstēšanai un personāla darba vajadzībām.

Iegādāts un uzstādīts nepieciešamais medicīniskais aprīkojums, datortehnika un mēbeles.

 

Projekts “Senioru ceļs”

No 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam Sieviešu tiesību institūts (turpmāk tekstā STI) sadarbībā ar deviņām Latvijas pašvaldībām, tai skaitā arī ar Varakļānu novada pašvaldību, Sieviešu mikrouzņēmumu asociāciju, Psiholoģiskā komforta centru, Jaunjelgavas iniciatīvu centru, Latvijas Atslēgmeistaru brālību, Šveices – Baltijas Palīdzības komiteju ir uzsācis realizēt projektu „Senjoru ceļš”. STI kopā ar sadarbības partneriem ar projektu veicinās pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā ar aktivitātēm, kas uzlabo dzīves kvalitāti 400 senjoriem, stiprinot Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitāti Vidzemē, Latgalē, Sēlijā un Kurzemē.

Lasiet vairāk: Projekts Senioru ceļs

 

Iepirkums

13.06.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Gājēju, riteņbraucēju celiņa un ielas apgaismojuma rekonstrukcija Pils ielā   id.nr. VNP 2011/7 -ELFLA

Piedāvājumus iesniegt līdz 20.06.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Darba apjomiPils ielas rekonstrukcijaLokālās tames

PAUtehniskie noteikumi (lattelecom); genplans; garenprofilsgriezumi,   paskaidroj raksts

Jautajumi un atbilde

Noslēdzies projekts „Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves “Varakļāni” rekultivācija”

31.05.2011Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves  “Varakļāni” rekultivācija” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/08/IPIA/VIDM/031. Projekta rezultātā ir rekultivēta Varakļānu atkritumu izgāztuve 5,13 ha platībā.

Projekta kopējās izmaksas ir 93 958,58 Ls, Eiropas Savienības finansējums 79 864,79 Ls , pašvaldības finansējums 14 093,79 Ls

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Iepirkums

17.05.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Datortehnikas piegāde  id.nr. VNP 2011/6

Piedāvājumus iesniegt līdz 30.05.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

datoru-iepirkums-dome

 

Noslēdzies projekts ”Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās”

16.05.2011

 

Varakļānu novada pašvaldība no 2009.gada 11.novembra līdz 2011.gada 30.aprīlim īstenoja KPFI projektu „Energoefektivitātes

paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās” līguma Nr. VIDM/2009/KPFI-1/68.

Projekta ietvaros tika veikta 7 pašvaldība ēku renovācijas pasākumi- ēku fasādes siltināšana, logu nomaiņa, jumta siltināšana, bēniņu siltināšana, durvju nomaiņa un citas energoefektivitātes paaugstināšanas darbības, kas samazinās siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītos izdevumus Varakļānu novadā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 557 481,67 LVL, KPFI finansējums- 473 859, 43 , pašvaldības finansējums- 83 622,24.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Projekta “Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumntu izstrāde” ieviešana

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084.

Projekta mērķis ir paaugstināt Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Projekta ietvaros  Varakļānu novadam tiks izstrādāti divi teritorijas attīstības plānošanas dokumenti- attīstības programma un teritorijas plānojums.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Iepirkums

26.04.2011

PĀRTRAUKTS

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Datortehnikas piegāde  id.nr. VNP 2011/5

Piedāvājumus iesniegt līdz 09.05.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

 

Iepirkums

18.04.2011

SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”  izsludina iepirkumu

Mēbeļu iegāde  id.nr. VVAC 2011/1- ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 02.05.2011. plkst.11:00 Varakļānu veselības aprūpes centrā Pils ielā 25a, Varakļānos

nolikms mebelem VVAC

atbilde;

 


_