2018. gada 23. aprīis
Šodien vārdadienas svin Jurģis, Juris, Georgs

Iepirkums

17.02.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Kurināmā (malkas) iegāde   id.nr. VNP 2011/1

Piedāvājumus iesniegt līdz 24.03.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums malkai 2011

 

Projekta „Administratīvās ēkas rekonstrukcija- aktu zāles piebūve” ieviešana

03.02.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Administratīvās ēkas rekonstrukcija- aktu zāles piebūve” Murmastienes pagastā līguma  Nr. 08-05-L32100-00240.

Projekta ietvaros  tiks veikta Murmastienes pagasta pārvaldes administratīvās ēkas rekonstrukcija un  aktu zāles piebūve. Jaunā aktu zāle nodrošinās iedzīvotājiem saņemt mūsdienu prasībām  atbilstošus, kvalitatīvus kultūras pakalpojumus.

Projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai, kura rezultātā 17.12.2010.  ir noslēgts iepirkuma līgums ar SIA „Jēkabpils būve”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Murmastienes pagastā norisinās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” ieviešana

03.02.2011

 

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Varakļānu novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/010/043 īstenošanu.

Projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai, kura rezultātā 28.12.2010.  ir noslēgts iepirkuma līgums ar SIA „Halle B”.  Būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA „Sistēmeksperts”.

 

25.01.2011.

Projekta „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos” ieviešana

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos” Nr. 3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/059.

Projekta ietvaros  tika izsludināts atklāts konkurss ”Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana alternatīvajam aprūpes centram”. Iepirkuma rezultātā tiks iegādātas žalūzijas, mēbeles, sadzīves un biroja tehnika.

 

 

 

Varakļānos norisinās projekta „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešana

03.02.2011

 

Varakļānu pilsētā turpinās darbi projekta “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešanā.

Līguma “Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu būvniecība un rekonstrukcija Varakļānos” ietvaros darbi ir praktiski pabeigti un notiek dokumentu kārtošana objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Līguma „Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas projektēšana un būvdarbi” ietvaros ir izbūvēta un nodota lietošanā otrā pacēluma sūkņu stacija un atdzelžošanas iekārtas. Tuvākā mēneša laikā projektu pilnībā nodos ekspluatācijā.

Līguma „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un būvdarbi” ietvaros ir uzbūvēta priekšattīrīšanas ēka un pārējās būves, pašreiz notiek iekārtu montāža. Objektu pieņemšana  ekspluatācijā paredzama pavasarī, kad būs iespējama bioloģiskās attīrīšanas procesa uzsākšana.

___________________________________________________________________________

Projektu „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Projekta „Sociālās dzīvojamās mājas „Ceriņi” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi ” ieviešana

03.02.2011

 

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Varakļānu novada pašvaldība ir noslēgusi  vienošanos par projekta „Sociālās dzīvojamās mājas „Ceriņi” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/026 īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī uzlabot sociāli mazaizsargāto grupu dzīves apstākļus nodrošinot vienlīdzīgu vides pieejamību. Projekta ietvaros sociālajā dzīvojamā māja Pils ielā 17, Varakļānos tiks veikta fasādes siltināšana, jumta pārseguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija u.c. būvdarbi. Renovācijas un rekonstrukcijas  pasākumi palielinās ēkas energoefektivitāti un cels tās kvalitāti.

 

Projekta „Sociālās dzīvojamās mājas „Pūpoli” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi ” ieviešana

03.02.2011

 

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Varakļānu novada pašvaldība ir noslēgusi  vienošanos par projekta

„Sociālās dzīvojamās mājas „Pūpoli” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/021 īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī uzlabot sociāli mazaizsargāto grupu dzīves apstākļus nodrošinot vienlīdzīgu vides pieejamību. Projekta ietvaros sociālajā dzīvojamā māja Rīgas ielā 36, Varakļānos tiks veikta fasādes siltināšana, jumta pārseguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija u.c. būvdarbi. Renovācijas un rekonstrukcijas  pasākumi palielinās ēkas energoefektivitāti un cels tās kvalitāti.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās

25.01.2011

Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās” līguma Nr. VIDM/2009/KPFI-1/69 īstenošanu.

Projekta ietvaros ir veikti energoefektivitātes būvdarbi septiņās pašvaldības ēkās. Būvdarbus veica SIA „Selva būve”, būvuzraudzību SIA „Vires”, autoruzraudzību SIA „B&L projekti”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Iepirkums

30.12.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Sociālo māju energoresursu patēriņa samazināšana, renovācija un rekonstrukcija   id.nr. VNP 2010/28-ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 03.02.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Pils 17DARigas36 DAsoc.maju nolikums

Sociālās mājas “Ceriņi” Pils ielas 17 tehniskā dokumentācija PASKAIDROJUMA RAKSTSEnergoauditsDOPAR-1AR-2AR-3AR-4AR-5Ar-6AR-7AR-8AR-9EL-1EL-2EL-3EL-4EL-5EL-6EL-7EL-8EL-9EL-10;EL-11EL-12UAS-1UAS-2UAS-3UAS-4UAS-5

Sociālās mājas  “Pūpoli” Rīgas ielas 36 tehniskā dokumentācija PASKAIDROJUMA RAKSTSenergoauditsdopAR-1AR-2AR-3AR-4A-5AR-6AR-7AR-8EL-1EL-2EL-3EL-4EL-5EL-6EL-7EL-8EL-9EL-10EL-11EL-12UAS-1UAS-2UAS-3UAS-4UAS-5UAS-6

Iepirkumu sarakste soc.m.1

Iepirkums

27.12.2010

SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”  izsludina iepirkumu

Iekšējā renovācija, pasažieru pacēlāja iegāde un uzstādīšana Varakļānu veselības aprūpes centrā  id.nr. VVAC 2010/6- ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 10.01.2011. plkst.12:00 Varakļānu veselības aprūpes centrā Pils ielā 25a, Varakļānos

nolikums-būvniecības nr.6Paskaidrojuma-rakstsPaskaidrojuma raksts par mainītajiem apjomiemVispārīgie-norādījumi-tāmeiBA-kopējie;Apjomi-rol

Tehnisko dokumentāciju skatīt pie šī paša pārtrauktā iepirkuma VVAC/5 -ERAF.

 

Iepirkums

07.12.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Aprīkojuma iegāde Murmastienes pagasta pasākuma zālei   id.nr. VNP 2010/27

Piedāvājumus iesniegt līdz 13.12.2010. plkst.12:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums Murmastienes aprikojums

 


_