2018. gada 24. jūnijs
Šodien vārdadienu svin Jānis

Iepirkums

15.11.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Gaismekļu piegāde   id.nr. VNP 2011/14

Piedāvājumus iesniegt līdz 28.11.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums gaismekļi

Jautājumi un atbildes gaisma

 

Murmastienes pagastā noslēdzies projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” ieviešana

07.11.2011

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/010/043.

Projekta ietvaros būvdarbus veica  SIA „Halle B” , līguma summa 76 044,65 Ls (bez PVN). No maija līdz augustam notika  būvniecības darbi. Projekta rezultātā tika sakārtota Murmastienes pagasta ūdenssaimniecība – izbūvēta jauna aka, ŪAS ēkas un ūdens sagatavošanas iekārtas un pievadi, veikta kanalizācijas tīklu reonstrukcija un jaunu kanalizācijas tīklu un spiedvadu izbūve, KSS izbūve, kanalizācijas aku demontāža un mobīlā dīzeļģeneratora iegāde.  Projekta rezultātā ir uzlabota ūdensapgādes kvalitāte, notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas kvalitāte, ir paplašināta ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība. 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Sociālās mājas Ceriņi nolikums

24.10.2011

Sociālās mājas CERINI nolikums

Sociālās mājas Pūpoli nolikums

24.10.2011

Sociālās mājas PUPOLI nolikums

2011.gada 25.augusta domes sēdes protokols

24.10.2011

Domes_sede_25.08.2011

Iepirkums

07.10.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Aizkaru un žalūziju piegāde un uzstādīšana Murmastienes aktu zālei   id.nr. VNP 2011/12-ELFLA

Piedāvājumus iesniegt līdz 18.10.2011. plkst.10:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums Aizkari Murmastiene

Jautājumi un atbildes

 

 

 

2011.gada 28.jūlija domes sēdes protokols

09.09.2011

Domes_sede_28.07.2011

2011.gada 30.jūnija domes sēdes protokols

09.09.2011

Domes _sede_30.06.2011

Iepirkums

17.08.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Varakļānu novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas dokumentu izstrāde   id.nr. VNP 2011/12 -ESF

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.09.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

NOLIKUMS.Varaklanu attistibas dokumenti

Iepirkuma sarakste Attistiba

Iepirkums

10.08.2011

Paziņojums par iepirkuma rezultāmiem

30.08.2011. noslēgts līgums ar SIA “Sinda VR” (REĢ.NR. 48703003608), līguma summa  3 222,00 Ls (bez PVN)

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

PVC logu piegāde un uzstādīšana Stirnienes pamatskolas internātam   id.nr. VNP 2011/11

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.08.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

nolikms PVC logi Stirniene


_