2018. gada 20. februāris
Šodien vārdadienas svin Smuidra, Vitauts, Smuidris

2010.gada 25.novembra domes sēdes protokols

12.04.2011

Domes_sede_25.11.2010

2010.gada 12.novembra ārkārtas domes sēdes protokols

12.04.2011

Domes_sede_12.11.10

Iepirkums

01.04.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Dolomīta šķembu piegāde id.nr. VNP 2011/4

Piedāvājumus iesniegt līdz 11.04.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Škembas 2011

Iepirkums

25.03.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Zemes instrumentālā uzmērīšana id.nr. VNP 2011/3

Piedāvājumus iesniegt līdz 04.04.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

zemes uzmerisana 2011

PRECIZĒJUMS: Nr. 16. Vasarnīcu iela pareizais kad. nr. 7017-002-0028

Nr. 25 pareizi jābūt Jaunā iela

Iepirkums

23.03.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Aprīkojuma iegāde Murmastienes aktu zālei   id.nr. VNP 2011/2

Piedāvājumus iesniegt līdz 04.04.2011. plkst.10:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

AprikojumsMurmastiene 2011-2- precizets

 

Projekta “Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ieviešana

17.03.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana ” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/075.

Projekta mērķis ir paaugstināt pašvaldības administratīvo kapacitāti un uzlabojot autonomo funkciju realizācijas kvalitāti piesaistot kvalificētus speciālistus- vecāko datortīklu administratoru un sociālo darbinieku.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Noslēdzies projekts „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos”

Varakļānu novada pašvaldībā 25.02.2011. ir noslēgusies  projekta „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos” Nr.   3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/059 īstenošana.

Projekta ietvaros tika veikta ēkas rekonstrukcija par alternatīvās aprūpes, centrā iegādāts aprīkojums kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai. Alternatīvā aprūpes centra mērķauditorija ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, pensionāri un personas ar īpašām vajadzībām.  Centra apmeklētājiem tiks piedāvātas daudzpusīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, psihologa konsultācijas,  kā arī veļas mazgāšanas, mazgāšanās un citas alternatīvās aprūpes iespējas.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 143 285,31 Ls, tai skaitā ERAF un valsts budžeta finansējums 133 255,33 Ls un pašvaldības finansējums 10 029,98 Ls

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Projekta„Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves “Varakļāni” rekultivācija” ieviešana

17.03.2011

 

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves  “Varakļāni” rekultivācija” Nr. 3DP/3.5.1.2.1/08/IPIA/VIDM/031. Projekta ietvaros ir veikti atkritumu izgāztuves rekultivācijas būvdarbi- atkritumu savākšana, blīvēšana, sastumšana kaudzē, pretfiltrācijas slāņa un auglīgās grunts slāņa izveide. Sakarā ar sliktajiem laika apstākļiem ziemas periodā būvobjekts tiek kārtots pieņemšanai ekspluatācijā ar atliktajiem darbiem (teritorijas apzaļumošana, dzīvžoga ierīkošana) līdz 31.05.2011.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekts senioru ceļs

No 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam Sieviešu tiesību institūts (turpmāk tekstā STI) sadarbībā ar deviņām Latvijas pašvaldībām, tai skaitā arī ar Varakļānu novada pašvaldību, Sieviešu mikrouzņēmumu asociāciju, Psiholoģiskā komforta centru, Jaunjelgavas iniciatīvu centru, Latvijas Atslēgmeistaru brālību, Šveices – Baltijas Palīdzības komiteju ir uzsācis realizēt projektu „Senioru ceļš”. STI kopā ar sadarbības partneriem ar projektu veicinās pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā ar aktivitātēm, kas uzlabo dzīves kvalitāti 400 senjoriem, stiprinot Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitāti Vidzemē, Latgalē, Sēlijā un Kurzemē.

Projektā izvirzīti sekojoši mērķi:

  • veicināt aktīvu senioru pilsonisko līdzdalību un veidot saikni starp valsti, pašvaldību un NVO iesaistītajiem senioriem kopējo lēmumu pieņemšanai, nodrošinot 200 senioru apmācības politikas veidošanai un uzraudzībai, piedalīšanos ar saviem pārstāvjiem 12 normatīvo aktu izstrādē, 20 informēšanas pasākumos par sociālajām vajadzībām, kā arī 40 sanāksmēs un darba grupās;
  • nostiprināt STI un citu NVO – Sieviešu mikrouzņēmumu asociācijas, Psiholoģiskā komforta centra, Jaunjelgavas inovatīvu centra un Latvijas Atslēgmeistaru brālības, kuras vada vai kurās darbojas vairāk nekā 50% senjori, kapacitāti, paaugstinot apmācībās 400 senioru zināšanas organizāciju vadībai, pilsoniskās sabiedrības attīstībai, partnerībai un sadarbības tīklu veidošanai;
  • veicināt 280 senioru drošības nostiprināšanos, nodrošinot senioriem apmācības, informācijas pieejamību un savstarpēju sadarbību psiholoģiskai, juridiskai, fiziskai un tehniskai pašaizsardzībai;
  • veicināt 210 senioru sociālās atstumtības un nabadzības mazināšanu, nodrošinot Sieviešu tiesību institūtā, Sieviešu mikrouzņēmumu asociācijā, Psiholoģiskā komforta centrā, Jaunjelgavas iniciatīvu centrā un Latvijas atslēgmeistaru brālībā iesaistītajiem senjoriem apmācības interešu grupu veidošanā, aktīvās novecošanas popularizēšanā, jaunu pakalpojumu veidu attīstīšanā un uzņēmējdarbībā.

Projekta realizācijai STI paredz piesaistīt Latvijas – Šveices NVO Fonda finansējumu  (90%) un ieguldīt partnerorganizāciju līdzfinansējumu (10%), t.sk. brīvprātīgo darbu natūrā par  (4,97%)

Varakļānu novadā pašlaik šajā projektā piedalās 51 cilvēks. Ir paredzētas sekojošas aktivitātes:  NVO politikas pasākumu  cikls senioriem. Senioru NVO kapacitātes stiprināšanas cikls. Senioru NVO kapacitātes stiprināšanas cikls. Senjoru drošības pasākumu cikls. Senioru apmācības cikls darbam ar modernajām tehnoloģijām. Senjoru apmācības cikls uzņēmējdarbībā.

Ir notikušas lekcijas. Februārī notika lekcija: Praktiskās darbnīcas komunikācijas ar sabiedrību veidošanai, praktiskā darbnīca komunikācijai ar amatpersonām, lektore no Rīgas Māra Taivāne. Martā ir paredzēta lekcija : Praktiskās darbnīcas lietišķā imidža veidošanai, lektore Margarita Selicka.

Dalībnieki, kas vēlās piedalīties šajā  projektā var zvanīt pa t.  64866325, mob.t.29640989 Staņislavai.

Projekta „Senioru ceļš” reģionālā asistente Staņislava Poče.

 

Iepirkums

17.02.2011

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Kurināmā (malkas) iegāde   id.nr. VNP 2011/1

Piedāvājumus iesniegt līdz 24.03.2011. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikums malkai 2011

 

Projekta „Administratīvās ēkas rekonstrukcija- aktu zāles piebūve” ieviešana

03.02.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Administratīvās ēkas rekonstrukcija- aktu zāles piebūve” Murmastienes pagastā līguma  Nr. 08-05-L32100-00240.

Projekta ietvaros  tiks veikta Murmastienes pagasta pārvaldes administratīvās ēkas rekonstrukcija un  aktu zāles piebūve. Jaunā aktu zāle nodrošinās iedzīvotājiem saņemt mūsdienu prasībām  atbilstošus, kvalitatīvus kultūras pakalpojumus.

Projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai, kura rezultātā 17.12.2010.  ir noslēgts iepirkuma līgums ar SIA „Jēkabpils būve”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Murmastienes pagastā norisinās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” ieviešana

03.02.2011

 

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Varakļānu novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/010/043 īstenošanu.

Projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai, kura rezultātā 28.12.2010.  ir noslēgts iepirkuma līgums ar SIA „Halle B”.  Būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA „Sistēmeksperts”.

 

25.01.2011.

Projekta „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos” ieviešana

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos” Nr. 3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/059.

Projekta ietvaros  tika izsludināts atklāts konkurss ”Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana alternatīvajam aprūpes centram”. Iepirkuma rezultātā tiks iegādātas žalūzijas, mēbeles, sadzīves un biroja tehnika.

 

 

 


_