2017. gada 24. novembris
Šodien vārdadienas svin Velta, Velda

Pirmslaulību programma personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā

06.10.2017

Saskaņā ar Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. – 2017. gadam, ir izstrādāta Pirmslaulību mācību programmas personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – apmācības programma), kuras mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās vērtības sabiedrībā,

Apmācības programma sastāv no četriem moduļiem – katrs 6 akadēmiskās stundas:

  1. modulis – Finanšu pratība – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par naudas gudru pārvaldību: plānot, krāt, aizņemties, lai palīdzētu sasniegt ģimenes nākotnes mērķus.
  2. modulis – Laulības tiesiskie aspekti – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par laulības tiesiskajiem aspektiem.
  3. modulis – Laulības psiholoģiskie un ētiskie aspekti. Laulāto un ģimenes attiecību veidošana – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par emocionāli veselīgām, pilnvērtīgām, harmoniskām, uz savstarpējo cieņu balstītām attiecībām ģimenē.
  4. modulis – Vecāku pienākumi un atbildība – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par bērna attīstību, vecumposmus raksturojošām iezīmēm un vecāku lomu bērna attīstības veicināšanā.

Turpināt lasīt »

Projekts „Jaunie līderi”

29.09.2017

IMG_8308Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Jaunie līderi”, līg. Nr. 2-25/31. Projekts tika  īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekts tika īstenots no 2017. gada maija līdz 30.septembrim un tā ietvaros notika vairākas aktivitātes.

Lai veicinātu jauniešu uzņēmību un iniciatīvu, veidojot jauniešiem labvēlīgu vidi Varakļānu novadā, projekta ietvaros ir izveidota Varakļānu novada jauniešu dome. Jauniešu domes dalībniekiem notika vairākas personības izaugsmes nodarbības un apmācības par komunikācijas un sadarbošanās prasmju pilnveidošanu. Jauniešiem tika noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Anīkščiem (Lietuva), kur notika tikšanās ar lietuviešu jauniešiem, kā arī tika apskatīti kultūras un dabas objekti Lietuvā. Projekta noslēgumā notika jauniešu forums, kurā piedalījās Varakļānu, Lubānas un Cesvaines jaunieši.

Varakļānu novada pašvaldība cer uz jauniešu domes aktīvu darbību nākotnē.

Projekta vadītāja Aija Ščucka

jaunie-lideri

Atskats uz projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumiem

21.09.2017

Augustā tika realizēti projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros divi pasākumi:

pavara meistarklase12.augustā - pasākums „Senie un modernie arodi” skolēni iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvjiem un praktiski  darbojās  amatnieku meistarklasē.:  ” Pavāru darbnīca” , „Siera darbnīca”-siera meistare   pastāstīja par to kā mājas apstākļos mūsu senči gatavoja sieru, par to kā var kļūt par individuālo komersantu . „Medus darbnīca”-skolēni uzzināja  par to kāda ir bitenieka ikdiena .Ar ko bitenieks nodarbojas ziemas mēnešos. Aplūkoja  produktus ,kurus var  iegūt no bišu dravas. Skolēni uzzinās par bitenieku sadarbību ar ārzemju partneriem.  Darbnīca „Vide un koks”-  audzēkņi noskaidroja  kur var apgūt  galdnieka arodu. Iepazinās  ar senajiem un mūsdienu darba instrumentiem.

.

IMG-20170824-WA000924.augustā – pasākums „Izzini un eksperimentē”. Zino centra pārstāvji pastāstīja par dažādām profesijām ,kuras apgūstot nepieciešamas zināšanas matemātikā, bioloģijā, fizikā un ķīmijā. Par to ,kā eksperimentējot var pilnveido savas interese un spējas  dabaszinātņu jomā..Skolēni vēroja  un piedalījās  četrās nodarbībās – eksperimentos .Pasākums palīdzēs skolēniem izsvērt, vai nākotnes profesija varētu būt saistīta ar šo jomu.

Varakļānu vidusskolas pedagogs,

karjeras konsultants
Aina Kazāka

Varakļānu atpūtas komplekss-peldbaseins

18.09.2017

baseina darba laiks

18.09.2017

No 01

Sirsnīgs paldies SIA „GB Koks” par atbalstu Varakļānu novada skolēnu radošajām idejām!

18.09.2017

Rosināt skolēnus izpausties radoši, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu! Ar šādu mērķi jau trešo gadu visā Latvijā tiek īstenots projekts “Dienasgrāmata”, kura ietvaros skolēni projekta organizatoriem iesūta pašu zīmētus zīmējumus par tēmu “Mana dienasgrāmata”. Pēcāk projekta īstenotāji uzrunā katra novada vietējos uzņēmējus, kas labprāt atbalsta skolēnu radošās idejas, piešķirot līdzfinansējumu šo dienasgrāmatu tapšanā.

Varakļānu novadu šajā projektā pārstāv Murmastienes pamatskola. Murmastienes pamatskolas skolēni projekta īstenotājiem iesūtīja savu dienasgrāmatu vēlamos dizainus. Kopumā noritēja aktīvs darbs pie 37 dienasgrāmatu izgatavošanas. Jāpiebilst, ka skolēni šīs unikālās, pašu dizainētās dienasgrāmatas saņēma šī gada 1. septembrī, uzsākoties jaunajam 2017./2018. mācību gadam.

Turpināt lasīt »

PALDIES PAR SVĒTKIEM

18.09.2017

20170811_212035

„ Vislabākais veids kā iesākt jaunu dienu ir pamostoties ar domu – kā būtu iespējams šodien kādam cilvēkam sagādāt prieku?”

No 11.-13. augustam, spītējot šīsvasaras lielākajai tveicei, spēcīgākajiem lietiem un negaisiem, mēs visi kopā spējām sagādāt viens otram prieku, jo Varakļānos norisinājās ikgadējie VARAKĻĀNU PILSĒTAS SVĒTKI –„ Puķu nakts 2017”

Varakļānu KN vārdā, gribu teikt lielu paldies visiem, kuri ziedoja savu dārgo laiku, enerģiju un spēkus, domas un idejas, kā arī savus finanšu līdzekļus, lai kopā radītu svētkus sev un citiem, paldies visiem, kuri strādāja diennaktīm, lai svētki izdotos!

Turpināt lasīt »

Iepirkums

14.09.2017

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Kokskaidu granulu piegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām id.nr. VNP 2017/19

Piedāvājumus iesniegt līdz 25.09.2017. plkst.14:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel .27790015

nolikumspielikums nr. 23.pielikumsLiguma_projekts

Varakļānu novada pašvaldība iznomā sekojošus zemes gabalus

13.09.2017

Turpināt lasīt »

13.09.2017

pilates


_