2018. gada 23. aprīis
Šodien vārdadienas svin Jurģis, Juris, Georgs

2015.gada 30.jūlija domes sēdes protokols

11.08.2015

Varaklanu_logoDomes sēde 30.07.2015

Sēdes audio ieraksts

Paziņojums par lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

11.08.2015

LOGO-KF-ESVarakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA paziņo par pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojums ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības līgumā” (id. Nr. DzKU 2015/2 )

 1. Pasūtītājs: Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA      ReģistrācijasNr.:47103000676;
  Juridiskā adrese:           Rīgas  iela 13, Varakļāni, LV-4838, Latvija.
 2. Iepirkuma identifikācijas Nr.: DzKU 2015/2
 3. Iepirkums tiek realizēts projektā: Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta”, Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/009.
 4. Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecības darbiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju
 5. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „Ģeo Consultants”, reģ. Nr.40003340949, Olīvu  iela 9, Rīga, LV-1004.
 6. Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 5 690,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts: 2015. gada 11.augustā.

 

Iepirkums

06.08.2015

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Būvmateriālu piegāde id.nr. VNP 2015/10

Piedāvājumus iesniegt līdz 17.08.2015. plkst.15:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel.29285545

buvmaterialu nolikums 2015-10Pielikums NR 4 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3

Iepirkuma pirmā daļa noslēgta bez rezultāta.

ligumssLEMUMS 2015-10

Iepirkums

06.08.2015

Iepirkums noslēdzies bez rezultāta.

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Jauna traktora ar priekšējo uzkari un sniega tīrīšanas lāpstas iegāde  id.nr. VNP 2015/9

Piedāvājumus iesniegt līdz 17.08.2015. plkst.14:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel.27790015

nolikumsPielik. 2Pielik. nr. 3Pielikums NR.4

2015.gada 25.jūnija domes sēdes protokols

23.07.2015

Varaklanu_logoDomes sēde 25.06.2015

Stirnienes ērģeļu nakts

23.07.2015

Varakļōnīts. JŪNIJS, Nr. 6 (252), 2015

02.07.2015

Varaklani_04_2015Šajā numurā lasiet:

» Svētki, kas vieno
» Svētku sajūta
» Dziedāt prieks
» Murmastienes kultūras centrā
» Ceļojumā pa grāfa Borha piedzīvojumu takām
» Mācību ekskursijās
» Muzeju nakts „Rainis un Varakļāni”
» Vēstis no Stirnienes
» Izstāde „Kārklu simfonija latvju rakstos”

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” ieviešana

01.07.2015

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/149/114.

Varakļānu novada Murmastienē projekta ietvaros šobrīd notiek aktīvi būvniecības darbi. Notiek notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve blakus esošajām, kā arī pievadceļa rekonstrukcija.

Darbus projektā veic PS „Ozolkalns”. Darbus plānots pabeigt  2015.gada augustā.

 

Projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Varakļānu novadā” īstenošana

30.06.2015

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Varakļānu novadā” id.nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/050

Projekta ietvaros Varakļānu novada ir izveidoti četri jauni  un pilnveidoti esošos trīs publiski pieejamie interneta punkti. Jaunie interneta punkti atrodas Varakļānu novada domes pirmajā stāvā  un tūrisma informācijas centrā – novada muzejā un ir aprīkoti ar datorkomplektu un daudzfunkcionālo  iekārtu. Projekta ietvaros ir izveidotas četras jaunas bezvadu interneta zonas – wi-fi – pie Varakļānu novada pašvaldības ( ietver arī pilsētas laukumu), Varakļānu novada muzejā,  Stirnienes tautas namā un Murmastienē, Jaunatnes ielā 4.

Esošajiem trīs publiski pieejamajiem interneta punktiem, kas atrodas Varakļānu, Stirnienes un Murmastienes bibliotēkās ir iegādāta jauna datortehnika un Varakļānu un Murmastienes bibliotēkai daudzfunkcionāla  iekārta, kur iespējams digitalizēt, drukāt arī A3 formāta dokumentus.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Paziņojums par iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojums ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības līgumā” izsludināšanu

30.06.2015

LOGO-KF-ESVarakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA izsludina  iepirkumu „Būvuzraudzības pakalpojums ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības līgumā” (id. Nr. DzKU 2015/2)

 1. Pasūtītājs: Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA ReģistrācijasNr.:47103000676;
  Juridiskā adrese: Rīgas  iela 13, Varakļāni, LV-4838, Latvija., kontaktpersona Māris Justs, te. 29419134, 64860840.
 2. Iepirkuma identifikācijas Nr.: DzKU 2015/2
 3. Iepirkums tiek realizēts projektā: Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta”, Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/009.
 4. Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojums ūdensvada un kanalizācijas sistēmu būvniecības darbiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju
 5. Informācija par nolikumu elektroniski pieejama interneta vietnē www.varakļani.lv sadaļā iepirkumi vai var iepazīties uz vietas Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā darba dienās no plkst. 9.00  līdz plkst. 16.00.

Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00 ( pusdienu pārtraukums no 12.00 -13.00)  Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā līdz 2015.gada 15.jūlijam plkst. 14 :00.

NOLIKUMS, PIELIKUMI


_