2017. gada 29. marts
Šodien vārdadienas svin Agija, Aldonis

Latvija bilžu rāmītī

13.12.2013

Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) kampaņas “Atklāj Latviju no jauna!” ietvaros ir izveidots unikāls videostāsts “Latvija bilžu rāmītī”, kurā iekļautās vietas izvēlējušies Latvijas iedzīvotāji, vairāk nekā 26 000 reizes balsojot par Latvijas skaistāko vietu video fragmentiem. Videostāsts “Latvija bilžu rāmītī” ir simbolisks TAVA organizētās vietējā tūrisma veicināšanas kampaņas “Atklāj Latviju no jauna!” rudens sezonas noslēgums – tajā apkopoti fragmenti gan no “Atklāj Latviju no jauna!” 20 vēstnešu videostāstiem, gan Latvijas jaunatklāšanas raidījuma “TE!” sērijām.

Paziņojums par Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

12.12.2013

Varakļānu novada dome 2013.gada 9.decembra domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 21.1. „Par Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu”.

Ar apstiprināto novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas galīgo redakciju varēs iepazīties sākot no 2013.gada 13.decembra Varakļānu novada pašvaldībā Varakļānos, Rīgas ielā 13, kā arī Murmastienes pagasta un Varakļānu pagasta pārvaldēs. Ikviens interesents ar plānošanas dokumentu var iepazīties arī pašvaldības interneta vietnē www.varaklani.lv sekojot šai saitei.

Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” ietvaros.

Attīstības stratēģījas

Biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” sadarbība ar Borisa un Ināras Teterevu fondu

11.12.2013

teterevu-fondsBiedrība „Pieaugušo attīstības projekts” 2013. gadā sadarbojas ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, piedaloties fonda rīkotajos projektu konkursos un saņemot finansējumu sekojošu projektu realizācijai:

      No 1. maija līdz 31. decembrim realizējam projektu „Neturi sveci zem pūra” Fonda programmā „Nāc un dari! Tu vari!”. Projekta vadītāja Inga Grudule. Projektā darbojas 20 jaunās māmiņas un saimnieces, kuras dalījās savā pieredzē senu ēdienu gatavošanā. Mērķauditorija darbojas divās maiņās, katrā 10 cilvēki. Ir izmēģinātas dažādas ēdienu gatavošanas receptes. Tika sieti dažādi sieri, cepti gan pīrāgi, gan maize, gan cepumi, gan pelmeņi, čebureki, kartupeļu desas, pildīti kabači, siļķu ēdieni, zupas, sāļās tortes un dažādi saldie ēdieni. Bija praktiskās nodarbības galda dekorēšanā, karvinga izgriešana no dārzeņiem.  Projekta ietvaros esam apmeklējuši zivju pārstrādes iespējas Īdeņā, maizes cepšanu lauku maizes krāsnīs Atašienē, apmeklējām Maizes muzeju Aglonā un klausījāmies vadītājas Ancānes kundzes aizrautīgajā stāstījumā par maizi, tās tapšanu un dažādām receptēm. Projekta dalībnieces ir apmierinātas par iegūtajām zināšanām. Projekta ietvaros tika izremontēta telpa virtuves ierīkošanai un iegādāti pamatlīdzekļi virtuves aprīkošanai, kur darbojās projektā iesaistītie cilvēki. Projekta ietvaros lektore Irēna  Tuča stāstīja  par veselīgu pārtiku un veselīgu dzīvesveidu, parādīja dažādus vingrojumus veselības uzlabošanai. 7. decembrī lektore Vivita Vecozola lasīja lekciju par pašnodarbinātā iespējām un tiesībām.

     No 9.oktobra realizējam projektu -

„Zupas virtuve trūcīgām personām Varakļānos 2013./2014.”. Projekta vadītāja Jeļena Šutka. Projekta ietvaros trīs reizes nedēļā – pirmdienās, trešdienās un piektdienās vārām zupu un izdalām cilvēkiem , kuriem tā ir nepieciešama. Piektdienās ar termosiem siltu zupu sūtām arī uz Murmastienes pagastu.  Pirmdienās un trešdienās termosos zupa tiek izsniegta sociālā dienesta mobīlajai brigādei, kas aprūpē vientuļos cilvēkus. Vienā dienā izdalām vairāk kā 100 porcijas siltas zupas.

   Biedrība pateicas Borisa un Ināras Teterevu fondam, Zupas virtuves iniciatorei Varakļānu Svētā Krusta evanģēliski luteriskās draudzes priekšniecei Laumai Ikšei par ziedoto pārtiku zupas virtuvei,  Varakļānu novada domei, Pestīšanas armijas Daugavpils korpusa vadītājai Marinai Sporānei par ziedoto pārtiku zupas virtuvei, visiem ziedotājiem: Paulīnai Vulānei, Anastasijai Bikovskai, Antoņinai Sipovičai, Martai Mesterei, Jānim Meža Eriņam, Genovefai Caunei, Inārai Leimanei, Aijai Eidukai,   kuri virtuvei ziedoja dārzeņus.

Paldies cilvēkiem, kas brīvprātīgi ziedo savu brīvo laiku darbam zupas virtuvē it īpaši Valentīnai Piļpukai un Zigmāram Rugainim.

Staņislava Poče, biedrības valdes priekšsēdētāja.

Paziņojums par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

09.12.2013

Logo_ESF_ieguldijumsVarakļānu novada dome 2013.gada 9.decembra domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.21.2  „Par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu”.

Ar apstiprināto novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju varēs iepazīties laika posmā no 2013.gada 13.decembra līdz 2014.gada 6.janvārim Varakļānu novada pašvaldībā Varakļānos, Rīgas ielā 13. Ikviens interesents ar plānošanas dokumentu var iepazīties arī pašvaldības interneta vietnē www.varaklani.lv (skat. zemāk).

Varakļānu novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” ietvaros.

Teritorijas plānojums – 1

Teritorijas plānojums – 2

Teritorijas plānojums – 3

Iepirkums

02.12.2013

Iepirkumu komisija 02.04.2014. līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA “PRO DEV” ar līguma summu 298 611,45 EUR (bez PVN). Līgums

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums ” SIA  izsludina iepirkumu

Daudzdzīvokļu mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļānos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi id.nr. DzKU  2013/2-ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 06.01.2014. plkst.10:00 Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums ” SIA Rīgas ielā 13, Varakļānos, tel. 26511730

NOLIKUMS

GROZĪJUMI

jautājumi-atbildes KO15

jautājumi-atbildes KO15 – 2

Piedāvājumus iesniegt līdz 16.01.2014.

jautājumi-atbildes KO15 – 3

jautājumi-atbildes KO15 – 4

Iepirkums

02.12.2013

Iepirkumu komisija 02.04.2014. līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA PRO DEV ar līguma summu 281 464,07 EUR ( bez PVN). Līgums

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums ” SIA  izsludina iepirkumu

Daudzdzīvokļu mājas Kosmonautu ielā 13, Varakļānos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi id.nr. DzKU  2013/1-ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 06.01.2014. plkst.10:00 Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums ” SIA Rīgas ielā 13, Varakļānos, tel.26511730

NOLIKUMS

GROZĪJUMI KO_13 02.01.2014     Piedāvājumus iesniegt līdz 20.01.2014.

jautājumi-atbildes KO13;

jautājumi-atbildes KO13-2 ;

jautājumi-atbildes KO13-3

 

Varakļōnīts. Novembris, Nr. 10 (234), 2013

02.12.2013

Varaklonits_11.13

Šajā numurā lasiet:

»Latvijai svētki!
»„Pieslēdzies, Latvija” arī Varakļānos!
»Murmastienes bērnu aktivitātes
»Izzinām Latviju
»Jauno uzņēmēju skola
»Mīlestība un darbs
»Grozījumi saistošajos noteikumos

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Murmastienes pagastā norisinās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” ieviešana

22.11.2013

2013.gada 27.septembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/149/114 īstenošanu.

Projekta rezultātā tiks veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) rekonstrukcija, paredzot jaunu iekārtu izbūvi blakus esošajām. Jaunas NAI izbūve  nodrošinās ilglaicīgu notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši prasībām un samazinās virszemes ūdeņu piesārņošanu, tādējādi sekmējot ūdens kvalitātes uzlabošanos. Projektu plānots īstenot 2014.gadā.

Projekta „Hokeja laukuma slidotavas izbūve Varakļānos” ieviešana

22.11.2013

Biedrība „Sinerģija V” sadarbībā ar Varakļānu novada pašvaldību īsteno ELFLA projektu „Hokeja laukuma- slidotavas izbūve Varakļānos” id.nr. 13-05-LL15-L413201-000002.

Projekta mērķis ir veicināt aktīvās atpūtas iespēju dažādošanu un fizisko nodarbību pieejamību Varakļānu novada iedzīvotājiem. Projekta ietvaros plānots veikt teritorijas labiekārtošanas darbus: zemes darbus – zemes izvešanu, smilts, grants un šķembu ieklāšanu,  apgaismojuma ar sešām laternām ierīkošanu un laukuma- slidotavas apmaļu uzstādīšanu. Hokeja laukums -slidotava atradīsies blakus Varakļānu vidusskolas sporta zālei Jaunatnes ielā 14 .

Hokeja laukums -slidotava būs  publiski pieejams ikvienam sportot gribētājām.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Saistošie noteikumi Nr.12

20.11.2013

Grozījumi 31.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par koku ciršanu ārpus meža Varakļānu novada administratīvajā teritorijā”


_